Detta händer just nu på Top Ten Sverige

Att hålla värmen hemma står för en stor del av svenskarnas energianvändning, ofta på grund av gamla och ineffektiva uppvärmningsystem. Värmepumpar, fönster och annat som rör uppvärmningen i våra bostäder sitter ofta kvar i decennier, så vilka produkter vi väljer har stor betydelse för energianvändning och klimatpåverkan under lång tid. Och såklart för elräkningen. Under rubriken "Värme & kyla" berättar vi hur du kan minska din energianvändning och ändå hålla ditt hem varmt.

Bild med räv i snö och texten


Energieffektiv värme i våra bostäder handlar om mycket mer än om att ha de senaste, moderna produkterna. Inte minst handlar det om att hålla värmen inne och att hantera våra uppvärmningssystem på det sätt som ger oss mest värme för minst mängd el eller bränsle. Men ofta står gamla ineffektiva uppvärmningssystem i vägen för en hållbar uppvärmning, och tanken är att du ska hitta de allra energieffektivaste alternativen här på Top Ten när det väl är dags att investera.

Som exempel finns i Sverige idag över en halv miljon luft-luftvärmepumpar, framför allt i småhus. Många av dessa är gamla och ineffektiva. Om alla skulle bytas ut mot den mest effektiva på Top Ten skulle vi spara upp till 1 TWh varje år, vilket motsvarar ungefär 80 000 hushåll, eller mer än dubbelt så mycket som alla solceller i Sverige producerar.

Klicka för att komma vidare till produkterna och lära dig mer

Klicka här för att se hur vi väljer ut produkterna


Energieffektivisering i skolan

Vi har tagit fram ett skolmaterial för högstadium/gymnasium om energi och energieffektivisering som baseras på Top Ten Sverige. Det består av ett illustrerat faktaunderlag, räkneuppgifter och quiz och är fritt att använda i undervisningen. Fokus ligger på energieffektiv uppvärmning. Se materialet här.

Söka ekonomiskt stöd?

Även om du sparar både energi och pengar i längden på att energieffektivisera ditt hem kan det vara dyrt om du t ex vill installera en ny panna, tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

EU-projektet HACKS

Vårt fokus på uppvärmning är en del av EU-projektet HACKS, där svenska Top Ten ingår. Projektet har som mål att handlar om att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa genom att driva på marknaden mot mer energieffektiva lösningar, sprida kunskap och förbättra européernas komfort och hälsa.

HACKS står för "Heating And Cooling Knowhow and Solutions", alltså kunskap och lösningar inom uppvärmning och kylning av bostäder och lokaler. I Sverige har vi valt att fokusera på värme eftersom den står för den i särklass största delen av vår energianvändning. Femton europeiska länder ingår i EU-samarbetet, där varje land har sin egen webbplats med listor och råd. Vår europeiska webbplats och länkar till Top Ten i andra länder hittar du här.

Det arbete vi bedriver inom HACKS går ut på att

• motivera och förenkla för hushåll med gamla och ineffektiva värmesystem – pannor, värmepumpar, direktverkande el osv att byta till moderna, effektiva och hållbara system.

• ge allmänheten tillgång till enkla och överskådliga listor över den mest energieffektiva utrustningen inom olika produktkategorier, med lättförståelig information om produkternas egenskaper och hur man får tag i dem.

• genom tips och råd göra det enkelt för hushåll med begränsad ekonomi, eller som bara vill minska sina utgifter rent allmänt, visa på lösningar som inte nödvändigtvis kostar en massa pengar.

Logotyp för Hacks-projektet