Detta händer just nu på Top Ten Sverige

Att hålla värmen hemma står för en stor del av svenskarnas energianvändning, ofta på grund av gamla och ineffektiva uppvärmningsystem. Värmepumpar, fönster och annat som rör uppvärmningen i våra bostäder sitter ofta kvar i decennier, så vilka produkter vi väljer har stor betydelse för energianvändning och klimatpåverkan under lång tid. Och såklart för elräkningen. Klicka på "värme & kyla" för att se hur du kan minska din energianvändning och ändå hålla ditt hem varmt.

Energieffektiv värme i våra bostäder handlar om mycket mer än om att ha de senaste, moderna produkterna. Inte minst handlar det om att hålla värmen inne och att hantera våra uppvärmningssystem på det sätt som ger oss mest värme för minst mängd el eller bränsle. Men ofta står gamla ineffektiva uppvärmningssystem i vägen för en hållbar uppvärmning, och tanken är att du ska hitta de allra energieffektivaste alternativen här på Top Ten när det väl är dags att investera.

Som exempel finns i Sverige idag över en halv miljon luft-luftvärmepumpar, framför allt i småhus. Många av dessa är gamla och ineffektiva. Om alla skulle bytas ut mot den mest effektiva på Top Ten skulle vi spara upp till 1 TWh varje år, vilket motsvarar ungefär 80 000 hushåll, eller mer än dubbelt så mycket som alla solceller i Sverige producerar.

Klicka för att komma vidare till produkterna och lära dig mer


Söka ekonomiskt stöd?

Även om du sparar både energi och pengar i längden på att energieffektivisera ditt hem kan det vara dyrt om du t ex vill installera en ny panna, tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.


Vårt fokus på uppvärmning är en del av EU-projektet HACKS, där svenska Top Ten ingår, som handlar om att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.