Kyldisk

Kyldiskar är avsedda för att hålla matvaror med begränsad hållbarhet kylda vid försäljning i butik. De är öppna eller lätt öppningsbara och utformade för att göra matvarorna lättillgängliga.

Top Ten Sverige listar bara kyldiskar avsedda för direkt inkoppling till eluttag, inte kyldiskar som kopplas till centralt kylsystem.

11 produkter
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.