Professionell kyla

Kylning av framför allt matvaror för förvaring och försäljning står för en stor andel av den använda energin inom butik, restaurang och hotell. Utvecklingen av energieffektiva kylningsproduker har gått fort de senaste decennierna och att byta ut ineffektiv utrustning kan spara mycket energi. Top Ten Sverige listar produkter avsedda för direkt inkoppling till eluttag, dock inte produkter som kopplas till centralt kylsystem.

Detta är en del av EU-projektet ProCold, där svenska Top Ten ingår, som handlar om att minska energianvändningen från kylning inom professionell verksamhet i hela Europa.

108 produkter
953 kWh/år
781 kWh/år
529 kWh/år
337 kWh/år
2050 kWh/år
1050 kWh/år
504 kWh/år
308 kWh/år
102 kWh/år
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.