Professionell kyla

Kylning av framför allt matvaror för förvaring och försäljning står för en stor andel av den använda energin inom butik, restaurang och hotell. Utvecklingen av energieffektiva kylningsproduker har gått fort de senaste decennierna och att byta ut ineffektiv utrustning kan spara mycket energi. Top Ten Sverige listar produkter avsedda för direkt inkoppling till eluttag, dock inte produkter som kopplas till centralt kylsystem.

Detta är en del av EU-projektet ProCold, där svenska Top Ten ingår, som handlar om att minska energianvändningen från kylning inom professionell verksamhet i hela Europa.

111 produkter
953 kWh/år
781 kWh/år
529 kWh/år
337 kWh/år
2050 kWh/år
1050 kWh/år
504 kWh/år
308 kWh/år
102 kWh/år