Laserskrivare

En skrivare påverkar miljön på flera olika sätt under sin livscykel, och i Sverige säljs det ungefär 150 000 nya skrivare varje år. På Top Ten listar vi laserskrivare med lägst energianvändning baserat på EnergyStars kriterier och uppmärksammar särskilt om skrivaren är miljömärkt.

Kriterierna för skrivare håller på att ses över och därför är listan idag mycket begränsad.

3 produkter
Tips för energismartare utskrifter

När du skriver ut
Undvik att skriva ut och kopiera när du inte måste, många texter går lika bra att läsa på skärmen. Men ibland är förstås utskrift det bästa och smidigaste. Skriv då ut dubbelsidigt när det är möjligt. Färre utskrivna papper innebär inte bara mindre belastning på miljön, utan också mindre skräp, färre papper att hålla reda på och att toner och bläck räcker längre. Förbrukade bläckpatroner och tonerkassetter innehåller elektronik och kemikalier, och är viktigt att lämna till elektronikåtervinning.

När du inte skriver ut
Stäng av skrivaren när den inte används. En skrivare som står på dygnet runt kan dra hundratals kilowattimmar på ett år. Använd gärna ett grenuttag med strömbrytare, där du kopplar in skrivare, dator, skärm och annan datorutrustning. Det är ett smart sätt att snabbt och enkelt stänga av alltihop när det inte används, och sparar ofta mer el än man tror.

Att välja skrivare
För dig som skriver ut sällan kan bläckstråleskrivare vara att föredra framför de laserskrivare som listas här. De är dyrare per utskrift men billigare i inköp. Skriver du ut riktigt sällan behöver du förmodligen ingen skrivare, då kan det bästa vara att gå till bibliotek eller annat utskriftsställe.

När skrivaren har gjort sitt
Är det dags att pensionera skrivaren? Om den fungerar – sälj den, ge bort den eller lämna in den till second hand. Fungerar den inte – lämna in den på en återvinningscentral eller liknande. Den innehåller elektronik, kemikalier och annat som kan vara skadligt för miljö och hälsa. Ibland har vanliga avfallsstationer och avfallsrum i hyreshus kärl för elektronik, som också funkar bra.

Sortimentet av skrivare på Top Ten är idag inte komplett. Det kommer att uppdateras i samband med att kriterierna förnyas.
Top Tens nuvarande kriterier för skrivare finns här.