Laserskrivare

En skrivare påverkar miljön på flera olika sätt under sin livscykel, och i Sverige säljs det ungefär 150 000 nya skrivare varje år. På Top Ten listar vi laserskrivare med lägst energianvändning baserat på EnergyStars kriterier och uppmärksammar särskilt om skrivaren är miljömärkt. För dig som skriver ut sällan kan bläckstråleskrivare vara att föredra framför de laserskrivare som listas här. Skriver du ut riktigt sällan kan det bästa vara att gå till bibliotek eller annat utskriftsställe.

3 produkter
Tips: Skriv ut mindre och bättre

Undvik att skriva ut och kopiera när du inte måste, många texter går lika bra att läsa på skärmen. Men ibland är förstås utskrift det bästa och smidigaste. Skriv då ut dubbelsidigt när det är möjligt. Färre utskrivna papper innebär inte bara mindre belastning på miljön, utan också mindre skräp, färre papper att hålla reda på och att toner och bläck räcker längre.

Sortimentet av skrivare på Top Ten uppdaterades senast våren 2021.
Top Tens kriterier för skrivare finns här.