Frysar

Kyl och frys använder mycket energi, står på dygnet runt och är centrala i våra hushåll. På ganska få år har energieffektiviteten på nya skåp ökat avsevärt, så att köpa nytt är ofta miljömässigt motiverat efter cirka tio år. Men det är stor skillnad även på de bästa och sämsta av de moderna frysarna. Här listar vi de energieffektivaste modellerna på den svenska marknaden.

6 produkter
Tips: Återvinn din gamla frys

Äldre frysar innehåller freoner som är skadliga bland annat för ozonlagret, men även de nyare är fulla av ämnen som bör tas om hand. Lämna din frys till återvinning för att vara säker på att de inte hamnar i naturen. Dessutom kan plast och metalldelar återanvändas i nya produkter. Många butiker erbjuder sig att hämta och återvinna din gamla frys samtidigt som de levererar den nya.