Dryckeskyl

En dryckeskyl är utformad för att kyla förpackade drycker med begränsad hållbarhet. Den är mer anpassningsbar än vanliga kylskåp, och dryckerna är enkelt tillgängliga för försäljning genom öppna sidor, dörrar eller lådor. Temperaturen i kylen kan öka under perioder då dryckeskylen inte öppnas, exempelvis nattetid, för att sänka energianvändningen.

Top Ten Sverige listar bara dryckeskylar avsedda för direkt inkoppling till eluttag, inte dryckeskylar som kopplas till centralt kylsystem.

7 produkter