Dryckeskyl

En dryckeskyl är utformad för att kyla förpackade drycker med begränsad hållbarhet. Den är mer anpassningsbar än vanliga kylskåp, och dryckerna är enkelt tillgängliga för försäljning genom öppna sidor, dörrar eller lådor. Temperaturen i kylen kan öka under perioder då dryckeskylen inte öppnas, exempelvis nattetid, för att sänka energianvändningen.

Top Ten Sverige listar bara dryckeskylar avsedda för direkt inkoppling till eluttag, inte dryckeskylar som kopplas till centralt kylsystem.

6 produkter
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.