Laserskrivare

En skrivare påverkar miljön på flera olika sätt under sin livscykel, och i Sverige säljs det ungefär 150 000 nya skrivare varje år. På Top Ten listar vi laserskrivare med lägst energianvändning baserat på EnergyStars kriterier och uppmärksammar särskilt om skrivaren är miljömärkt. För dig som skriver ut sällan kan bläckstråleskrivare vara att föredra framför de laserskrivare som listas här.

7 produkter