Laserskrivare

En skrivare påverkar miljön på flera olika sätt under sin livscykel, och i Sverige säljs det ungefär 150 000 nya skrivare varje år. På Top Ten listar vi laserskrivare med lägst energianvändning baserat på EnergyStars kriterier och uppmärksammar särskilt om skrivaren är miljömärkt.

Kriterierna för skrivare håller på att ses över och därför är listan idag mycket begränsad.

2 produkter
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.