Värme & kyla

Uppvärmning av våra bostäder står för en stor del av svenskarnas energianvändning, mycket på grund av att vi ofta har gamla och ineffektiva uppvärmningsystem. Att byta till effektiva värme- och kylsystem sparar både energi, pengar och miljö. Här hittar du produkter och lösningar för att både värma och kyla ditt hem – som pelletspannor, luftvärmepumpar och fjärrvärme.

Detta är en del av EU-projektet HACKS, där svenska Top Ten ingår, som handlar om att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

76 produkter