Värme & kyla

Uppvärmning av våra bostäder står för en stor del av svenskarnas energianvändning, mycket på grund av att vi ofta har gamla och ineffektiva uppvärmningsystem. Värmepumpar, fönster och annat som rör uppvärmningen i våra bostäder sitter ofta kvar i många decennier när de väl är installerade, så vilka produkter vi väljer har stor betydelse för energianvändning och klimatpåverkan under lång tid framöver. Och såklart för elräkningen. Här hittar du produkter och lösningar för att både värma och kyla ditt hem – som pelletspannor, luftvärmepumpar och fjärrvärme.

Som exempel finns i Sverige idag över en halv miljon luft-luftvärmepumpar, framför allt i småhus. Många av dessa är gamla och ineffektiva. Om alla skulle bytas ut mot den mest effektiva på Top Ten skulle vi spara upp till 1 TWh varje år, vilket motsvarar ungefär 80 000 hushåll, eller mer än dubbelt så mycket som alla solceller i Sverige producerar.

Detta är en del av EU-projektet HACKS, där svenska Top Ten ingår, som handlar om att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

75 produkter
Disclaimer

The «Topten ACT», «ProCold» and «HACKS» projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649647, No 649293 and No 845231 respectively. The sole responsibility for the content of these projects lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.