Om Top Ten

På den svenska marknaden finns tusentals frysar, lampor, cirkulationspumpar och andra produkter med en gemensam nämnare – de drar alla el. Mycket el. Snåla eller energislukande apparater i hemmet har stor betydelse för elnotan. Dessutom är det nödvändigt för klimat och miljö att du, dina grannar och resten av oss i den energikrävande delen av världen tar ansvar för vår energianvändning. Ofta innebär det att underhålla och reparera de saker du har, men ibland gör slitage och teknikutveckling det motiverat att köpa nytt. Tyvärr är det svårt att överblicka och jämföra produkters energiprestanda när vi väljer att köpa nytt. Informationen är ofta bristfällig eller svårbegriplig och det saknas ett enkelt sätt att jämföra produkter sinsemellan. Det är här Top Ten kommer in.

Landskapsbild med fjäll i dimma
Fotograf: Kjell-Åke Fredriksson / Naturskyddsföreningen


Vi kontrollerar löpande produkter på den svenska marknaden, inom kategorier som t ex kyl, frys, TV-apparater, tvättmaskiner och fönster. Fler produktkategorier tillkommer löpande. På Toptensverige.se listar vi de som just nu är allra bäst ur energisynpunkt. Några gånger om året uppdaterar vi listorna, i takt med att ännu effektivare produkter petar ut de gamla. Det ger tekniktillverkarna ett bra skäl att skapa energisnålare produkter samtidigt som det blir lättare för dig att hitta de energismartaste apparaterna. Jämförelsemetoderna som ligger till grund för urvalet till listorna på Top Ten Sverige är noggranna och omfattande (våra kriterier hittas längst ner på denna sida). Inga kommersiella intressen påverkar urvalet.


När är det motiverat att köpa nytt?
Det är ofta svårt att avgöra när det är motiverat att köpa nytt. Frysen från åttiotalet som gått sönder är ganska självklar, men hur gör man med den tio år gamla luftvärmepumpen som fortfarande funkar? Har du redan en fungerande produkt med helt okej energiprestanda är det oftast bäst att sköta om och behålla den, eftersom nytillverkning är både energikrävande och miljöbelastande. Samtidigt, om vi behålla det vi har så länge som möjligt, gör även små skillnader i energiprestanda stor skillnad över tid. Ta gärna hjälp av en energirådgivare eller annan kunnig person för att avgöra om det är motiverat att köpa nytt.

Glad kvinna packar upp en nyinköpt teve


Produkturval och kriterier
Vilka produkter som visas på listorna väljer vi utifrån uppsatta kriterier för varje produktkategori. Hur det går till och gällande kriterier hittar du här. Många av våra kriterier bygger på den europeiska energimärkningen, som du läser mer om hos Energimyndigheten.


Energieffektiv upphandling
När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.


Naturskyddsföreningen
Top Ten Sverige drivs av Naturskyddsföreningen, en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi står också bakom Bra Miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar. Top Ten Sverige är en del i vårt arbete med att utveckla bra verktyg för att underlätta miljömedvetna val för konsumenter. Naturskyddsföreningen är oberoende av alla finansiärer och ansvarar för innehåll och drift av Toptensverige.se.

Naturskyddsföreningen har också tagit fram ett skolmaterial för högstadium/gymnasium om energi och energieffektivisering som baseras på Top Ten Sverige. Det består av ett illustrerat faktaunderlag, räkneuppgifter och quiz och är fritt att använda i undervisningen. Se materialet här.

Elever i ett klassrum


Samarbeten
Top Ten Sverige får inget finansiellt stöd från tillverkare eller återförsäljare, och tar inget betalt av någon part för att visa produkter på toptensverige.se. Däremot har vi löpande kontakter med branschen för att hålla oss uppdaterade om nya produkter och deras egenskaper. Vi har för närvarande ett finansiellt samarbete med prisjämförelsetjänsten Prisjakt, genom tävlingen Årets butik och länkar till produktsidor. Detta samarbete är neutralt med avseende på produkter, producenter och återförsäljare.


Global Topten Network
Top Ten Sverige är en del av det globala projektet Global Topten Network. I 18 länder (Kina, Chile och 16 europeiska länder) presenterar Topten de bästa produkterna ur energisynpunkt på de nationella marknaderna med syftet att underlätta för konsumenterna och att påskynda utvecklingen av mer energieffektiva produkter. I de flesta länder ansvarar miljöorganisationer för de nationella webbplatserna. Så även i Sverige där Naturskyddsföreningen ansvarar för driften av Toptensverige.se. Det internationella projektet Topten är delvis finansierat med medel från EU-kommissionen. Topten är oberoende av kommersiella intressen och redovisar alltid urvalsmetoderna för produkterna. Läs gärna mer om Global Topten Network på www.topten.info. Aktiva projekt just nu är Top Ten HACKS, ACT och ProCold.

Logotyper för EU-projekten Hacks, Act och ProCold

Disclaimer
The «Topten ACT», «ProCold» and «HACKS» projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649647, No 649293 and No 845231 respectively. The sole responsibility for the content of these projects lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.


Kontakt
För att komma i kontakt med Top Ten Sverige, skriv ett mail till topten@naturskyddsforeningen.se eller ring 0707-301025.

Tillverkare och återförsäljare som vill kommunicera Top Ten Sverige hittar material här.

Top Ten Sverige samlar endast in anonym besöksstatistik. Läs här om hur Naturskyddsföreningen hanterar persondata.