Elektronik

Mängden elektronik på våra kontor ökar snabbare för varje decennium, samtidigt som utvecklingen mot energieffektivare teknik går framåt.
Vi spenderar många timmar med skärmar och annan elektronik, så det är viktigt att de prylar vi köper har så liten miljöpåverkan som möjligt. På Top Ten för företag hittar du energieffektiva skrivare och bildskärmar.

13 produkter
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.