Dyrt att energieffektivisera? Sök stöd!

Många saker som minskar vår energianvändning – som att ställa in värmen rätt, byta fönsterlister och se över våra vardagsrutiner – är mer eller mindre gratis. Men att sätta in en effektiv värmepanna, tilläggsisolera taket eller byta fönster är dyrt. Och trots att det är pengar vi sparar in på minskade kostnader längre fram kan det vara svårt att lägga så mycket pengar på en gång. En lösning kan vara att söka stöd.

Vinterlandskap med hus och solnedgång

De flesta stöd för energieffektiviserande åtgärder som finns att söka i Sverige är riktade till företag, men många går att söka av föreningar. Så kanske kan din bostadsrättsförening gå samman och få stöd för flera bostäder samtidigt? Även som privatperson finns stöd som man kanske inte tänker på. Här hittar du en lista på stöd att söka som är intressanta för privatpersoner. Din länsstyrelse har listor över stöd för företag och forskare.


ROT-avdrag

Något man ofta glömmer är att ROT-avdraget kan användas även för energieffektivseringsåtgärder i hemmet hos privatpersoner. Anlitar man någon för att t ex tilläggsisolera eller installera är mycket av kostnaden i form av arbete, och detta kan man få ersättning för med 30%. Prata med entreprenören du anlitar, normalt sköter de ansökan och du behöver inte göra något själv. Läs mer här.


Skatteavdrag för solceller

Att installera solceller räknas inte formellt som energieffektivisering eftersom energibehovet inte minskar. Däremot kan du täcka det med egenproducerad förnybar el och dessutom bidra med solel i elnätet. Du kan alltså både spara elkostnad och tjäna pengar på att sälja "överbliven" el till ditt elbolag. Ersättningen du kan få är på 15% och man får det på samma sätt som ROT-avdrag. Läs mer här.


Energifonden

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval har en energifond som t ex företag och föreningar kan söka stöd ur. Du kan inte söka som privatperson, men din bostadsrättsförening, idrottsförening eller liknande kan få stöd för åtgärder som minskar energianvändningen. Som tumregel betalas stöd ut på 30% av kostnaden.
Läs mer och ansök här
.


Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten beslutad av riksdagen. Du kan inte söka som privatperson, men din bostadsrättsförening, idrottsförening eller liknande kan få stöd. Det är länsstyrelsen som har hand om ansökan. Läs mer och ansök här.