Vedpannor

Vedpannor står ofta i källaren, eldas med ved och ansluts till ackumulatortank och centralt värmesystem som värmer hela huset. De har stora brinnkammare som gör att man inte behöver fylla på ved när man väl tänt, och en eldning räcker ofta för att hålla huset varmt i flera dagar. På Top Ten listar vi de effektivaste vedpannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av vedpannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter