Vedpannor

Vedpannor står ofta i källaren, eldas med ved och ansluts till ackumulatortank och centralt värmesystem som värmer hela huset. De har stor brinnkammare som gör att man inte behöver fylla på ved när man väl tänt, och en eldning räcker ofta för att hålla huset varmt i flera dagar även under vintern. Vedpannor har ofta högre effekt än pelletspannor. På Top Ten listar vi de effektivaste vedpannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av vedpannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa. Pannorna är sorterade efter stigande värmeeffekt. I de fall det finns flera varianter är de sorterade efter minsta varianten.

5 produkter
Tips när du eldar i vedpanna

Följ tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanaler regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet. En del moderna pannor sköter mycket av detta automatiskt, exempelvis när du öppnar och stänger luckan. Att elda regelbundet i vedpanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd murstock husets ventilation och minskar risken för fukt och mögel.

Ackumulatortank
Till skillnad från pelletspannor går vedpannor oftast få timmar per dygn, och drar därför nytta av högre effekt, upp till 35-50 kW för enbostadshus med högt värmebehov. Mellan eldningarna lagras värmen i en ackumulatortank. Tanken bör vara stor (minst två kubikmeter, beroende på hus) och välisolerad. Några timmars eldning kan då räcka flera dygn eller en vecka. Tanken kan också kompletteras med solfångare för att fylla på värmelagret gratis. Med en ackumulatortank behövs heller ingen separat varmvattenberedare, och risken för bakterietillväxt minimeras eftersom varmvattnet värms upp direkt i en slinga inuti tanken och inte står uppvärmt en längre tid som det gör i en varmvattenberedare.

Ved
Elda alltid med torr ved. Bäst är om veden fått ligga i torrt vedförråd minst en sommarsäsong innan eldning. Ett grönt lager under barken är tecken på att veden är för färsk. Undvik ved med svamp och mögel, och virke som är målat eller kemiskt behandlat. Gammalt uttjänt trävirke kan eldas om det är torrt och obehandlat, men var försiktig med spik, skruv och annat som kan finnas i virket.

Om du köper ved, fråga efter ved märkt FSC eller PEFC, som innebär mindre miljöbelastning på skogen. Köp gärna från närområdet för att minska transporterna. Ett stort vedförråd innebär att du kan beställa sällan och mycket på en gång, vilket ytterligare minimerar transporterna. Dessutom innebär ett stort vedförråd att fuktig ved hinner torka innan eldning. Förrådet behöver inte vara uppvärmt eller isolerat, men måste vara väl ventilerat.

Träavfall i form av sly och liknande från trädgårdar eller jordbruksmark går bra att elda, förutsatt att det får torka tillräckligt. På så sätt får du gratis värme samtidigt som du minskar behovet att transporta bort avfall.

När är det motiverat att sätta in en ny panna?
Tillverkning och installation av en ny vedpanna är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre panna kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp om du byter, men som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Sök stöd för din panninstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny panna. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av vedpannor på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2021.
Top Tens kriterier för vedpannor finns här.