Vedpannor

Vedpannor står ofta i källaren, eldas med ved och ansluts till ackumulatortank och centralt värmesystem som värmer hela huset. De har stora brinnkammare som gör att man inte behöver fylla på ved när man väl tänt, och en eldning räcker ofta för att hålla huset varmt i flera dagar även under vintern. På Top Ten listar vi de effektivaste vedpannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av vedpannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter
Tips när du eldar i vedpanna

Elda alltid med torr ved. Bäst är om veden fått ligga i torrt vedförråd minst en sommarsäsong innan eldning. Följ tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanaler regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet.

Vedpannor är särskilt lämpliga att ansluta till ackumulatortank eftersom några timmars eldning ger stora mängder värmeenergi som kan räcka flera dygn. Komplettera gärna med solfångare för att fylla på värmelagret gratis.

Att elda regelbundet i vedpanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd skorsten husets ventilation och minskar risken för fukt, mögel och liknande.