Vedpannor

Vedpannor står ofta i källaren, eldas med ved och ansluts till ackumulatortank och centralt värmesystem som värmer hela huset. De har stor brinnkammare som gör att man inte behöver fylla på ved när man väl tänt, och en eldning räcker ofta för att hålla huset varmt i flera dagar även under vintern. Vedpannor har ofta högre effekt än pelletspannor. På Top Ten listar vi de effektivaste vedpannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av vedpannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter
Tips när du eldar i vedpanna

Elda alltid med torr ved. Bäst är om veden fått ligga i torrt vedförråd minst en sommarsäsong innan eldning. Följ tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanaler regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet.

Till skillnad från pelletspannor går vedpannor oftast få timmar per dygn, och drar därför nytta av högre effekt, upp till 35-50 för enbostadshus med högt värmebehov. Anslut gärna en stor ackumulatortank, då några timmars eldning kan räcka flera dygn. Kan också kompletteras med solfångare för att fylla på värmelagret gratis.

Att elda regelbundet i vedpanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd murstock husets ventilation och minskar risken för fukt, mögel och liknande.

När är det motiverat att sätta in en ny panna?
Tillverkning och installation av en ny vedpanna är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre panna kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp om du byter, men som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Sök stöd för din panninstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny panna. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.