Värmepumpar (luft-luft)

En värmepump fungerar som ett omvänt kylskåp. Den hämtar värme från ett ställe, koncentrerar den och lämnar den på ett annat. På Top Ten listar vi de energieffektivaste så kallade luft-luft-värmepumparna, som hämtar värme ur utomhusluften för att värma luften inomhus. Det fungerar även när det är kallt ute, men ju större skillnad det är mellan temperaturen inomhus och utomhus, desto mindre effektiv blir pumpen. Luft-luft-värmepumpar kan också användas som luftkonditionering under varma dagar. Värme från inomhusluften flyttas då till utomhusluften. På Top Ten Sverige listar vi de energieffektivaste luft-luft-värmepumparna på svenska marknaden.

Vår listning av luftvärmepumpar är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

12 produkter
Att tänka på när det gäller luft/luftvärmepumpar

En luft/luftvärmepump är ett bra komplement i byggnader med direktverkande elvärme, eftersom den är mer energieffektiv under stora delar av året och bidrar till bättre luftcirkulation. Installeras värmepumpen i fritidshus där man under delar av året har en lägre grundvärme arbetar värmepumpen med extra bra verkningsgrad.

En nackdel är att värmepumpen får jobba hårdare, blir mindre effektiv och ger mindre värme ju kallare det är ute. Eftersom den inte är ansluten till ett vattenburet system kan den inte bidra till varmvattnet och passar inte som huvuduppvärmning i bostadshus i kallare områden.