ETA

PelletsCompact 20-45

Serie pelletspannor mellan 20 och 45 kW från ETA, storasyskon till PelletsUnit. Modellerna är byggda för att ta liten plats och avsedda för modernisering eller nybyggnationer. De mindre modellerna passar bostadshus med högt energibehov, de större flerbostadshus eller andra större lokaler. Pannan kan drivas rumsluftoberoende, vilket innebär att den hämtar syre till förbränningen utomhus. Stilren design i gult. Svensk återförsäljare är Biovärme Sverige.

  • Energiklass: A+/A++
  • Effekt: 20 kW, 25 kW, 30 kW, 32 kW, 40 kW, 45 kW
  • Höjd/bredd/djup: 1359/826/1110 mm (mindre modellerna)
  • Pelletsmatning: Lufttryck
Läs mer och hitta återförsäljare
Tips när du eldar i pelletspanna

Följ alltid tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanalerna regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet. En del moderna pannor sköter mycket av detta automatiskt. Att elda regelbundet i värmepanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd murstock husets ventilation och minskar risken för fukt och mögel.

Behövs ackumulatortank?
En pelletspanna är ofta i drift en större del av dygnet än en vedpanna, och har därför lägre effekt. Enbostadshus behöver sällan effekter över 7-15 kW, om det inte är mycket stort, oisolerat eller i ett mycket kallt klimat. Eftersom pannan är i drift en större del av tiden är också behovet av ackumulatortank mindre. Många pelletspannor är byggda för att fungera utan ackumulatortank, men risken är då att den behöver arbeta under sin nominella effekt. Det innebär att den förbränner pellets långsammare än vad som är optimalt för att inte värma för mycket, och då tappar den i energieffektivitet. En mindre ackumulatortank, exempelvis 500 liter, gör att pannan kan arbeta med sin nominella effekt ett kortare tag och fylla tanken, sedan vila, sedan starta igen när det behövs. På så sätt ökar effektiviteten medan värme förlusterna och bränslebehovet minskar. En ackumulatortank gör också att systemet kan kompletteras med exempelvis solfångare.

Pellets
Pelletspannor är mer självgående och kräver mindre skötsel än vedpannor. Vissa modeller fyller på sig själva med pelletsskruv eller tryckluft ur ditt pelletsförråd, andra har ett inbyggt förråd som du fyller på manuellt med några veckors mellanrum. När du köper pellets är det en fördel att köpa mycket på en gång, både för att minska transporterna och få ett lägre pris. Att få pellets levererat direkt till förrådet en gång om året är ofta en praktisk lösning. Fråga också din pelletsleverantör efter pellets märkt med FSC, PEFC eller Bra Miljöval, vilket innebär lägre miljöbelastning på skogen.

När är det motiverat att sätta in en ny panna?
Tillverkning och installation av en ny pelletspanna är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre panna kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp om du byter, men som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Sök stöd för din panninstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny panna. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av pelletspannor på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2021.
Top Tens kriterier för pelletspannor finns här.