Pelletspannor

Pelletspannor står ofta i källaren, eldas med bränslepellets och ansluts till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. De kan kopplas till stora pelletsförråd med automatisk matning som gör att de kan brinna i veckor eller månader utan tillsyn. Pelletspannor behöver i regel inte ha lika hög effekt som vedpannor eftersom de brinner under längre tid. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletspannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten. Pelletspannor använder fortfarande den äldre energimärkningen med en skala från D till A+++. Modeller på Top Ten Sverige klarar minst energiklass A+.

Vår listning av pelletspannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa. Pannorna är sorterade efter stigande värmeeffekt. I de fall en modell finns i flera varianter sorteras den efter den minsta.

15 produkter
Tips när du eldar i pelletspanna

Följ alltid tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanalerna regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet. En del moderna pannor sköter mycket av detta automatiskt. Att elda regelbundet gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd murstock husets ventilation och minskar risken för fukt och mögel.

Behövs ackumulatortank?
En pelletspanna är ofta i drift en större del av dygnet än en vedpanna, och har därför lägre effekt. Enbostadshus behöver sällan effekter över 7-15 kW, om det inte är mycket stort, oisolerat eller i ett mycket kallt klimat. Eftersom pannan är i drift en större del av tiden är också behovet av ackumulatortank mindre. Många pelletspannor är byggda för att fungera utan ackumulatortank, men risken är då att den behöver arbeta under sin nominella effekt. Det innebär att den förbränner pellets långsammare än vad som är optimalt för att inte värma för mycket, och då tappar den i energieffektivitet. En mindre ackumulatortank, exempelvis 500 liter, gör att pannan kan arbeta med sin nominella effekt ett kortare tag och fylla tanken, sedan vila, sedan starta igen när det behövs. På så sätt ökar effektiviteten medan värmeförlusterna och bränslebehovet minskar. En ackumulatortank gör också att systemet kan kompletteras med exempelvis solfångare.

Pellets
Pelletspannor är mer självgående och kräver mindre skötsel än vedpannor. Vissa modeller fyller på sig själva med pelletsskruv eller tryckluft ur ett externt pelletsförråd, andra har ett inbyggt förråd som du fyller på manuellt med några dagars eller veckors mellanrum. När du köper pellets är det en fördel att köpa mycket på en gång, både för att minska transporterna och få ett lägre pris. Att få pellets levererat direkt till förrådet en gång om året är ofta en praktisk lösning. Ju längre pelletsen lagras, desto viktigare att den lagras torrt, eftersom fukt minskar energimängden vid förbränning och kan få pellets att falla isär vilket kan ge driftsproblem. Pellets av sämre kvalitet kan även falla isär vid transport. Fråga också din pelletsleverantör efter pellets märkt med FSC, PEFC eller Bra Miljöval, vilket innebär lägre miljöbelastning från skogsbruk och avverkning.

När är det motiverat att sätta in en ny panna?
Tillverkning och installation av nya pannor är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre panna kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp om du byter, även om första steget till hållbar uppvärmning är att underhålla det man har. Men ju mer du eldar i pannan, desto mer motiverat blir det med en energieffektiv modell. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta i byggnader som värms upp regelbundet.

Lagkraven för utsläpp från värmepannor har skärpts kraftigt de senaste åren, så eldar du mycket kan det även vara hälsomässigt motiverat med en ny panna.

Om skorstensdrag
En energieffektiv värmepanna eller kamin innebär att röken som går ut genom skorstenen blir svalare, eftersom mer värme stannar i huset. Svalare rökgaser kan påverka skorstensdraget och i sällsynta fall öka risken för att det ryker in. Sådana problem kan avhjälpas relativt enkelt med exempelvis insatsslang eller vinddriven ventilator.

Sök stöd för din panninstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan inköp och installation av en ny pelletspanna vara dyrt. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av pelletspannor på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2022.
Top Tens kriterier för pelletspannor finns här.