Pelletspannor

Pelletspannor står ofta i källaren, eldas med bränslepellets och ansluts till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. De kan kopplas till stora pelletsförråd och automatiska matningssystem som gör att de kan brinna i veckor eller månader utan tillsyn. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletspannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletspannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

13 produkter