Pelletspannor

Pelletspannor står ofta i källaren, eldas med bränslepellets och ansluts till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. De kan kopplas till stora pelletsförråd med automatisk matning som gör att de kan brinna i veckor eller månader utan tillsyn. Pelletspannor behöver i regel inte ha lika hög effekt som vedpannor. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletspannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletspannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa. Pannorna är sorterade efter stigande värmeeffekt. I de fall det finns flera varianter är de sorterade efter minsta varianten.

10 produkter
Tips när du eldar i pelletspanna

Följ alltid tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanalerna regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet.

Att elda regelbundet i värmepanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd skorsten husets ventilation och minskar risken för fukt, mögel och liknande.

En pelletspanna är ofta i drift en större del av dygnet än en vedpanna, och har därför oftast lägre effekt. Enbostadshus behöver sällan effekter över 7-15 kW, om det inte är mycket stort, oisolerat eller i ett mycket kallt klimat.

När är det motiverat att sätta in en ny panna?
Tillverkning och installation av en ny pelletspanna är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre panna kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp om du byter, men som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Sök stöd för din panninstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny panna. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.