Pelletspannor

Pelletspannor står ofta i källaren, eldas med bränslepellets och ansluts till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. De kan kopplas till stora pelletsförråd och automatiska matningssystem som gör att de kan brinna i veckor eller månader utan tillsyn. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletspannorna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletspannor är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

13 produkter
Tips när du eldar i pelletspanna

Följ alltid tillverkarens rekommendationer för sotning av pannan och borttagning av aska. Sota rökkanalerna regelbundet för att behålla maximal energieffektivitet.

Att elda regelbundet i värmepanna gör i regel gott för huset. I äldre byggnader med skorsten och självdrag underlättar en fortsatt uppvärmd skorsten husets ventilation och minskar risken för fukt, mögel och liknande.