Pelletskaminer

Pelletskaminer är kaminer som eldas med bränslepellets. De har inbyggda pelletsförråd och brinner länge innan de behöver fyllas på. De värmer upp lokalt i rummet där de står och saknar, till skillnad från pelletspannor, anslutning till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletskaminerna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletskaminer är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter