Pelletskaminer

Pelletskaminer är kaminer som eldas med bränslepellets. De har inbyggda pelletsförråd och brinner länge innan de behöver fyllas på. De värmer upp lokalt i rummet där de står och saknar, till skillnad från pelletspannor, anslutning till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletskaminerna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletskaminer är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter
Pelletskaminer som komplement eller huvudvärme?

Mindre pelletskaminer är ett bra komplement i byggnader som i övrigt har direktverkande elvärme, särskilt under de årets kalla månader. Vattenmantlade kaminer fungerar som pelletspannor, de går att ansluta till vattenburet värmesystem och kan då stå för husets huvudsakliga uppvärmning. I sportstugor och liknande fungerar enkla pelletskaminer bra som enda uppvärmning.

Följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller sotning och borttagning av aska. Rökkanaler ska sotas regelbundet för bästa energieffektivitet.