Pelletskaminer

Pelletskaminer är kaminer som eldas med bränslepellets. De har inbyggda pelletsförråd och brinner länge innan de behöver fyllas på. De värmer upp lokalt i rummet där de står och saknar, till skillnad från pelletspannor, anslutning till ett centralt värmesystem som värmer hela huset. På Top Ten listar vi de effektivaste pelletskaminerna på svenska marknaden, som dessutom har de lägsta utsläppen av kolmonoxid, sotpartiklar, kväveoxider och kolväten.

Vår listning av pelletskaminer är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter
Tips och råd kring pelletskaminer

Mindre pelletskaminer är ett bra komplement i byggnader som i övrigt har direktverkande elvärme, särskilt under de årets kalla månader. Vattenmantlade kaminer fungerar som pelletspannor, de går att ansluta till vattenburet värmesystem och kan då stå för husets huvudsakliga uppvärmning. I sportstugor och liknande fungerar enkla pelletskaminer bra som enda uppvärmning. Följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller sotning och borttagning av aska. Rökkanaler ska sotas regelbundet för bästa energieffektivitet.

När är det motiverat att sätta in en ny kamin?

Tillverkning och installation av en ny kamin är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre kamin kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp inomhus om du byter, men det finns även äldre kaminer som fungerar utmärkt, och som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Lagkraven för utsläpp från kaminer har skärpts kraftigt de senaste åren, så eldar du mycket kan det vara hälsomässigt motiverat med en nya kamin eftersom utsläppen sker både i rummet och genom skorsten.

Sök stöd för din kamininstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en pelletskamin. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.