Fönster

När vi värmer våra hus försvinner en del värme genom fönsterrutorna. Energieffektiva fönster minskar värmeförlusterna och därmed också energianvändningen. Här listar vi de effektivaste fönstren på svenska marknaden, som dessutom är fria från PVC-plast. Att byta fönster i en svensk normalvilla kan spara flera tusen kronor per år i uppvärmningskostnad.

Hur mycket värme fönstret släpper igenom mäts bland annat genom dess u-värde. Det anger hur mycket värme som slipper igenom varje kvadratmeter fönster för varje grads skillnad mellan inne och ute. Men även andra faktorer påverkar hur energieffektivt ett fönster är, som lufttäthet, storlek och ljusinsläpp. Kanske viktigast är att det installeras på rätt sätt. Ett tecken på att man har energieffektiva fönster är att det bildas utvändig kondens på morgonen. Detta är helt ofarligt och beror på att fönstrets utsida är mycket kallare än insidan.

Vår listning av fönster är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att energieffektivisera värme- och kylsystem i hela Europa.

17 produkter