Fönster

När vi värmer våra hus försvinner en del värme genom fönsterrutorna. Energieffektiva fönster minskar värmeförlusterna och därmed också energianvändningen. Här listar vi de effektivaste fönstren på svenska marknaden, som dessutom är fria från PVC-plast. Fönstrets U-värde anger hur mycket värme det släpper igenom, så låga u-värden är bättre. Att byta fönster i en svensk normalvilla kan spara upp till 4000 kr per år.

Vår listning av fönster är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

11 produkter