Fönster

När vi värmer våra hus försvinner en del värme genom fönsterrutorna. Energieffektiva fönster minskar värmeförlusterna. Här listar vi de effektivaste fönstren på svenska marknaden, som dessutom är fria från PVC-plast. Vad som är viktigt att komma ihåg är att tänka en extra gång innan man byter. Äldre träfönster, om de sköts rätt, kan hålla hög kvalitet och i många fall är det bästa alternativet att renovera och energieffektivisera de fönster man har. Se råden under respektive fönster och prata med energirådgivare eller byggnadsvårdsexpert om du är osäker.

Fönstrets energiprestanda brukar anges med u-värde. Det visar hur mycket värme som slipper igenom varje kvadratmeter fönster för varje grads skillnad mellan inne och ute (lägre u-värde = mindre värmeförlust). Men även andra faktorer påverkar hur energieffektivt ett fönster är, som lufttäthet, storlek och ljusinsläpp. Kanske viktigast är att det installeras på rätt sätt. Ett tecken på att man har energieffektiva fönster är att det bildas utvändig kondens på morgonen. Detta är helt ofarligt och beror på att fönstrets utsida är mycket kallare än insidan.

Vår listning av fönster är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa. I skrivande stund håller kriterierna på att uppdateras, därav har inga nya fönster lagts till sedan 2021.

16 produkter
Tips kring energieffektiva fönster

Energieffektiva fönster är avgörande för husets totala energibehov, men minst lika viktigt som att välja energieffektiva fönster vid nybygge och renovering är att befintliga fönster sköts om och underhålls. Även gardiner kan minska värmeförlusterna genom fönster. Att ha bra gardiner som man drar för kalla nätter gör att det bildas ytterligare ett isolerande luftlager mellan fönsterytan och rummet.

Även sommartid är värmeisolerande fönster en fördel, eftersom rummen då blir svalare och behovet av luftkonditionering och annan kylning minskar. Använd gardiner och fönstermarkiser för att kontrollera när värme ska hållas ute eller inne. Det finns även automatiska lösningar för detta.

Installation och underhåll
Det är viktigt att fönster installeras på rätt sätt, både av energiskäl och för att de ska hålla länge. Mellanrummet mellan karm och vägg ska tätas, men det är riskabelt att använda expanderande skum, som kan få karmen att deformeras. Befintliga fönster med otäta karmar kan tätas med olika typer av isoleringsmaterial, drevning osv. För att energianpassa och renovera äldre fönster kan exempelvis innerrutan bytas till energiglas, spröjsar kittas om och trämaterial strykas med exempelvis linolja. Tätningslister kan behöva bytas för att förhindra drag, så länge inte friskluftstillförseln i huset bygger på fönsterdrag. Med rätt underhåll och renovering kan äldre träfönster uppnå bra energivärden, även om man inte når prestandan hos moderna fönster.

När är det motiverat att byta fönster?
Är husens befintliga fönster i bra skick och har hyfsade energivärden är det sällan motiverat att byta. Det kan också finnas byggnadsvårdsskäl som gör det bättre att låta bli. Men befintliga fönster kan också vara i så dåligt skick eller av sådan kvalitet att det är rekommenderat att sätta in nya. Du kan få hjälp av energirådgivare eller byggnadsvårdsexpert att bedöma om fönstren bör bytas. Allra viktigast är att använda maximalt effektiva fönster vid nybyggnation. Välj då fönster med lång livslängd, som också går att renovera och underhålla i framtiden.

Det kan vara dyrt att sätta in nya fönster, men det går att få ekonomiskt stöd. Läs mer här.

Sortimentet av fönster på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2022.
Top Tens kriterier för fönster finns här.