Fönster

När vi värmer våra hus försvinner en del värme genom fönsterrutorna. Energieffektiva fönster minskar värmeförlusterna och därmed också energianvändningen. Fönstrets U-värde anger hur mycket värme det släpper igenom, så låga u-värden är bättre. Att byta fönster i en svensk normalvilla kan spara upp till 4000 kr per år. Här listar vi de effektivaste fönstren på svenska marknaden, som dessutom är fria från PVC-plast.

Hur mycket värme fönstret släpper igenom mäts bland annat genom dess u-värde. Det anger hur mycket värme som slipper igenom varje kvadratmeter fönster för varje grads skillnad mellan inne och ute. Men även andra faktorer påverkar hur energieffektivt ett fönster är, som lufttäthet, storlek och ljusinsläpp. Kanske viktigast är att det installeras på rätt sätt. Ett tecken på att man har energieffektiva fönster är att det bildas utvändig kondens på morgonen. Detta är helt ofarligt och beror på att fönstrets utsida är mycket kallare än insidan.

Vår listning av fönster är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

17 produkter
Tips kring energieffektiva fönster

Att välja energieffektiva fönster är avgörande för husets totala energibehov. Men det är också viktigt att fönstren installeras på rätt sätt, både av energiskäl och för att de ska hålla länge. Därför är det viktigt att täta mellanrummet mellan vägg och karm på rätt sätt. Många använder expanderande skum, men då är risken stor att man överdoserar så att karmen deformeras.

Är husens befintliga fönster i bra skick och man inte vill byta (t ex av byggnadsvårdsskäl) kan man förbättra energiprestandan genom nya tätningslister och att byta ut innerrutan till energiglas. Mer info hittar du hos EQ-fönster, som är ett samarbete mellan ledande tillverkare av energimärkta fönster.