Lotus

Maestro 152

Stor braskamin från danska Lotus. Maestro 152-serien är en mindre version av Maestro-serien, med något bättre energiprestanda. Finns i ytskikten täljsten, limestone och indian night, med ett antal varianter av utföranden på luckor och detaljer. Stor och tung stenbeklädnad vilket gör att kaminen håller värmen länge och strålar ut den jämnare över tid. Utrustad med stor glaslucka och automatisk lås som styrs av två magneter.

  • Energiklass: A+
  • Värmeeffekt: 4-10 kW
  • Höjd/bredd/djup: 1533/560/560 mm
  • Vedlängd: 38 cm
  • Utsläpp kolmonoxid: 1000 mg/m3 (0,08%)
  • Energieffektivitetsindex (EEI): 112
  • Verkningsgrad: 83,5 %
Läs mer och hitta återförsäljare
Tips när du eldar i braskamin

En braskamin värmer direkt i rummet där den står, till skillnad från vedpannor som värmer hela byggnaden genom ett centralt vattenburet system. Därför har ofta braskaminen en mer central plats i bostaden och står i vardagsrummet snarare än i källaren. Den är i regel också vackrare att se på än en vedpanna och utformad som en designad inredningsdetalj. En annan viktig skillnad mot vedpannor är att vedkaminen sällan kräver el, vilket gör den bra för krisberedskap. Vissa modeller har inbyggd kokplatta, vilket innebär att du får du både värme och matlagningsmöjligheter om samhället skulle råka ut för en kris eller strömmen av annan anledning skulle försvinna under längre tid. I sportstugor och andra platser som saknar el men har tillgång till ved är en kamin ett utmärkt alternativ, som även motverkar fukt och de problem den för med sig.

Vid manuell eldning – se till att lufttillgången är särskilt god de första tio minuterna efter att brasan tänts. Saknas inställbar ventil kan du låta luckan stå på glänt så länge du har god uppsikt. Elda inte hårdare än vad tillverkaren rekommenderar, vilket normalt är max 2–3 kg ved/timme. Följ tillverkarens rekommendationer för borttagning av aska och sota rökkanaler regelbundet. Detta för att behålla maximal energieffektivitet.

Ved
Elda alltid med torr ved. Bäst är om veden fått ligga i torrt vedförråd minst en sommarsäsong innan eldning. Ett grönt lager under barken är tecken på att veden är för färsk. Undvik ved med svamp och mögel, samt virke som är målat eller kemiskt behandlat. Gammalt uttjänt trävirke kan eldas om det är torrt och obehandlat, men var försiktig med spik, skruv och annat som kan finnas i virket.

Om du köper ved – fråga efter ved märkt FSC eller PEFC, som innebär hårdare miljökrav på skogsbruk och avverkning. Köp gärna från närområdet för att minska transporterna. Ett stort vedförråd innebär att du kan beställa sällan och mycket på en gång, vilket ytterligare minimerar transporter och transportkostnader. Dessutom innebär ett stort vedförråd att fuktig ved hinner torka innan eldning. Förrådet behöver inte vara uppvärmt eller isolerat, men måste vara väl ventilerat.

Träavfall i form av sly och liknande från trädgårdar eller jordbruksmark går bra att elda, förutsatt att det får torka tillräckligt och fördelas till en storlek som får plats i kaminen utan att skada den. På så sätt får du gratis värme samtidigt som du minskar behovet att transporta bort avfall.

När är det motiverat att sätta in en ny kamin?
Tillverkning och installation av en ny kamin är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre kamin kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp inomhus om du byter, men det finns även äldre kaminer som fungerar tillräckligt bra. Första steget till hållbar uppvärmning att underhålla det man har. Men ju mer du använder kaminen, desto mer motiverat blir det med en energieffektiv modell. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta i byggnader som värms upp regelbundet.

Lagkraven för utsläpp från kaminer har skärpts kraftigt de senaste åren, så eldar du mycket kan det även vara hälsomässigt motiverat med en ny kamin eftersom utsläppen sker både i rummet och genom skorstenen.

Om skorstensdrag
En energieffektiv värmepanna eller kamin innebär att röken som går ut genom skorstenen blir svalare, eftersom mer värme stannar i huset. Svalare rökgaser kan påverka skorstensdraget och i sällsynta fall öka risken för att det ryker in. Sådana problem kan avhjälpas relativt enkelt med exempelvis insatsslang eller vinddriven ventilator.

Sök stöd för din kamininstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan inköp och installation av en braskamin vara dyrt. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av braskaminer på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2022.
Top Tens kriterier för braskaminer finns här.