Om Top Ten

På den svenska marknaden finns tusentals tv-apparater, lampor, frysar och andra produkter med en gemensam nämnare; de drar alla el. Mycket el. Snåla eller energislukande apparater i hemmet har stor betydelse för elnotan. Dessutom gör det stor skillnad för miljön om du, dina grannar, din stadsdel och resten av oss i den energikrävande delen av världen skaffar en energismartare livsstil med den bästa elektroniken som står till buds. Tyvärr är det nära nog omöjligt att överblicka och jämföra produkternas elförbrukning när det är dags att köpa nytt. Informationen är ofta bristfällig eller svårbegriplig och det saknas ett enkelt sätt att jämföra produkterna sinsemellan. Det är här Top Ten kommer in.

Vi har kollat samtliga produkter som finns tillgängliga på den svenska marknaden, inom kategorier som t.ex. kyl och frys, tvättmaskiner och fönster. Fler produktkategorier tillkommer hela tiden. På Toptensverige.se listar vi de som just nu är allra bäst ur energisynpunkt. Några gånger om året gör vi en ny koll och uppdaterar listorna. Nya ännu effektivare produkter petar ut gamla från listan. Det ger tekniktillverkarna ett bra skäl att skapaenergisnålare produkter samtidigt som det blir lättare för dig att hitta de energismartaste apparaterna på marknaden. Jämförelsemetoderna som ligger till grund för urvalet till listorna på Top Ten Sverige är noggrann och omfattande (läs gärna hur vi räknat på sidan Så väljer vi ut produkterna). Inga kommersiella intressen har påverkat urvalet.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi står också bakom Bra Miljöval, världens tuffaste miljömärkning, och Grön guide som är våra miljösmarta vardagstips på webben och i mobilen. Top Ten Sverige är en del i vårt arbete med att utveckla bra verktyg för att underlätta miljömedvetna val för konsumenter. Naturskyddsföreningen är oberoende av alla finansiärer och ansvarar för innehåll och drift av sajten Toptensverige.se.

Global Topten Network

Top Ten Sverige är en del av det globala projektet Global Topten Network. I 18 länder (Kina, Chile och 16 europeiska länder) presenterar Topten de bästa produkterna ur energisynpunkt på de nationella marknaderna med syftet att underlätta för konsumenterna och att påskynda utvecklingen av mer energieffektiva produkter. I de flesta länder ansvarar miljöorganisationer för de nationella webbplatserna. Så även i Sverige där Naturskyddsföreningen ansvarar för driften av Toptensverige.se. Det internationella projektet Topten är delvis finansierat med medel från EU-kommissionen. Topten är oberoende av kommersiella intressen och redovisar alltid urvalsmetoderna för produkterna. Läs gärna mer om Global Topten Network på www.topten.info.

Pågående projekt

TOPTEN ACT
PRO Cold

Disclaimer

The «Topten ACT», «ProCold» and «HACKS» projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649647, No 649293 and No 845231 respectively. The sole responsibility for the content of these projects lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.