Cirkulationspumpar

Cirkulationspumpen är vad som pumpar runt varmvattnet i bostadens element. Den är osynlig för de flesta men går dygnet runt, och energiprestandan har utvecklats mycket och snabbt senaste decenniet vilket innebär att mycket energi finns att spara. Här presenterar vi de energieffektivaste cirkulationspumparna för villor.

Det är viktigt att pumpen är dimensionerad för huset och inte har för högt maxflöde. Pumpar med höga maxflöden blir mindre energieffektiva när de körs med lägre flöden. Det är också viktigt att pumpen blir rätt inställd vid installation, så att den inte arbetar med högre flöde än den behöver. Ta gärna hjälp av en installatör innan du väljer.

Vår listning av cirkulationspumpar är en del av EU-projektet Top Ten HACKS, med syfte att minska energianvändningen från värme- och kylsystem i hela Europa.

5 produkter