Bildskärmar

Här listar vi de energieffektivaste bildskärmarna på den svenska marknaden. Moderna skärmar är generellt energieffektivare än gamla och används ofta många timmar per dag, så om du har en äldre skärm är chansen god att du både kan spara energi och få bättre bildkvalitet. Men all elektronik är resurskrävande att tillverka, så gör en noggrann avvägning innan du köper ny skärm, och se till att den gamla lämnas till återvinning.

Skärmarna på TopTen Sverige ligger i toppskiktet vad gäller energiprestanda och är klassade som C eller bättre enligt energimärkningen från 2021. De är också TCO-certifierade vilket innebär ytterligare miljöfördelar.

11 produkter
Tips för ännu miljöbättre bildskärmar

Även om du redan har en energieffektiv bildskärm, eller inte vill köpa en ny, finns saker du kan göra för att minska energianvändning och miljöpåverkan.

Stäng av allt på en gång
Använd en förgreningsdosa med strömbrytare, där du kopplar in skärm såväl som dator, skrivare, scanner och annat du har kopplat till datorn. De här prylarna drar el också när de är avstängda, även om modernare prylar drar mindre.

Använd strömsparfunktioner
Färgglada skärmsläckare är kul men spelade ut sin roll på 90-talet. Ställ in datorn på att släcka skärmen och gå i vila efter lagom lång tid. Särskilt stationära datorer sparar mycket el på det viset.

Välj rätt storlek
Storleken har betydelse, åtminstone för elanvändningen. Välj inte större skärm än du behöver. Större skärm än 24 tum kan upplevas som opraktisk och tröttande om du inte har den en bit bort och behöver den för särskilda behov.

När din bildskärm gjort sitt
Om du bestämt dig för att göra dig av med din gamla skärm är det viktigt att lämna den återvinningscentral eller motsvarande. Den klassas som elektronikskrot och innehåller elektronik och kemikalier som kan vara skadliga för hälsa och miljö. Fungerar den fortfarande och du bedömer att andra kan ha intresse för den kan du sälja, ge bort eller lämna in till second hand.

Köp miljömärkt el
Olika el har olika miljöpåverkan. Förnybart är bättre än fossilt och miljömärkt är bättre än förnybart. Miljömärkt el kommer från sol, vatten, vind och biobränslen som uppfyller extra hårda miljökrav. Det kostar sällan mer än nån tia i månaden och ofta behöver du inte ens byta elbolag. Fråga bara efter Bra Miljöval när du tecknar elavtal. Läs mer och byt till miljömärkt el här!

Sortimentet av skärmar på Top Ten uppdaterades senast våren 2022.
Top Tens kriterier för skärmar finns här.