Bildskärmar

På TopTen Sverige hittar du bildskärmar som inte bara är energisnåla utan också certifierade enligt TCO Developments hållbarhetskrav. Det innebär att skärmarna har hög energiprestanda och uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktionen, låg miljöpåverkan från produkten under hela livscykeln samt användarsäkerhet och ergonomi. Bildskärmar saknar Ekodesign-krav på EU-nivå, vilket innebär att de inte märks med energiklass, t ex A++.

0 produkter