Bildskärmar

Här listar vi de energieffektivaste bildskärmarna på den svenska marknaden. Moderna skärmar är generellt energieffektivare än gamla och används ofta många timmar per dag, så om du har en äldre skärm är chansen god att du både kan spara energi och få bättre bildkvalitet. Men all elektronik är resurskrävande att tillverka, så gör en noggrann avvägning innan du köper ny skärm, och se till att den gamla lämnas till återvinning.

Skärmarna på TopTen Sverige ligger i toppskiktet vad gäller energiprestanda och är klassade som C eller bättre enligt energimärkningen från 2021. De är också TCO-certifierade vilket innebär ytterligare miljöfördelar.

11 produkter
Energieffektiv upphandling

När det gäller upphandling och andra stora inköp av utrustning där energianvändningen spelar stor roll kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Större organisationer och företag har ofta upphandlingsregler och -riktlinjer, men ofta lämnas ändå spelrum för upphandlaren att styra mot mer energieffektiva produkter. Upphandlingsmyndigheten har råd och riktlinjer för hållbar upphandling som kan vara ett bra ställe att börja på.

Top Ten har på Europanivå även tagit fram dokument med tips för hållbar och energieffektiv upphandling av olika typer av produkter. Dem hittar du här, tillsammans med annat material som kan användas av upphandlare.