Vi listar Sveriges energieffektivaste produkter både för dig som privatperson och företag. Här finns även energitips som hjälper dig till en energisnål och hållbar vardag.


ANTAL kWh

SOM TOPTEN’S BESÖKARE HAR SPARAT SEDAN STARTEN   Energibesparingen är baserad på en besökarenkät och beräknad efter ändrat köpbeteende och val av produkt tack vare besöket på toptensverige.se.

Produkter

Företagsprodukter

Senaste Nytt

2018-09-03

Äntligen släcks den energividriga halogenlampan! ...iaf delvis.

Halogenlampan, mest känd för att vara något bättre än glödlampan men väldigt mycket sämre än LED-lampan.

Från och med första september är det inte tillåtet att sätta nya halogenlampor på marknaden med sockel E14 eller E27 som drivs av nätspänning. Tyvärr finns halogenlampan ännu kvar i andra skepnader t.ex som så kallad spotlight. Effektiva LED-spotlights finns såklart här på vår TopTen-sida.

Läs mer om förbudet i Energimyndighetens pressmeddelande här.

2018-04-16

Press: Utvidgning av elfordonspremien

Utvidgning av elfordonspremien:

Regeringen föreslår i vårbudgeten att den nuvarande elfordonspremien
utvidgas till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar.

Sverige är ett stort båtland med ca 600 000 utombordsmotorer. I en
gammal tvåtaktare passerar upp till 30% av bränslet oförbränt rakt ut i
vattnet. Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de
mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan.
Naturskyddsföreningen har därför drivit behovet av ökad andel
elutombordare i Sverige.

På Naturskyddsföreningens webbsida toptensverige.se kan man få tips och råd samt se pris och prestanda på olika elutombordare.

Bild ACT Flagga


Läs Naturskyddsföreningens pressmeddelande här: Länk

Läs regeringens förslag här: Länk2018-04-12

Vi höjer ribban för stora bildskärmar.

Med bakgrund av att det numera finns ett flertal skärmar över 30 tum storlek som nu har en effekt vid normalanvändande under 35 W ändrar vi maxgränsen från 45 till 35 W.Våra kriterier

Idén med Toptensverige.se är att presentera de allra bästa produkterna ur energisynpunkt som finns att få tag på i Sverige. För att kunna göra en rättvis bedömning har vi tagit hjälp av databaser, intresseorganisationen Elektronikbranschen, och i många fall vänt oss direkt till tillverkarna för att samla in fakta om de olika produkterna. I de fall produkterna funnits även på den europeiska marknaden har vi använt de listor som finns publicerade på internationella Top Ten: www.topten.eu. Därefter har vi kollat vilka produkter som klarar de energikrav vi satt upp för Top Ten Sverige och vilka som inte är tillräckligt effektiva. Toppskiktet har hamnat på listorna du hittar här på sajten.


Det här är Top Ten

Toptensverige.se är Naturskyddsförenigens konsumentsajt med topplistor över de energieffektivaste produkterna i Sverige. När du måste köpa nytt är det viktigt att köpa rätt. En produkts energianvändning står ofta för en stor del av dess totala miljöpåverkan. Därför är energiprestanda en viktig parameter när du måste köpa nytt. Här presenteras det absoluta toppskiktet på den svenska marknaden tillsammans med utvalda produktfakta.

Energitips

Hemmet

LÅT DIN GAMLA APPARAT BLI EN NY

När du lämnar en uttjänt produkt till återvinning kan metaller, plaster och glas användas i nya produkter och farliga ämnen tas om hand.
Produkter

DIN GAMLA APPARAT ÄR GULD VÄRD

En del elektronikprylar innehåller ädla metaller som guld och silver. Det vore väl synd om de åkte i soporna? När du lämnar till återvinning används de istället i nya produkter.
Produkter

DIN LAMPA KAN BLI EN FLASKA

När du lämnar en uttjänt lampa till återvinning krossas, renas och sänds glaset till företag som smälter ned och återanvänder det i flaskor och konservburkar.