Panasonic

VZ9SKE och VZ12SKE

Serie luft-luft-värmepumpar från Panasonic, som är särskilt effektiva vid kallt klimat. Värmer bostäder upp till 150 kvadratmeter (lilla modellen) eller 180 kvadratmeter (stora modellen). Kan användas både för uppvärmning och kylning. Använder den egna kompressorvärmen för automatisk avfrostning. Anpassar driften genom solljussensor. Två modeller: VZ9SKE och VZ12SKE.

  • Energiklass: A+++
  • Snittpris i handeln: 25000 kr
  • Inomhusenhet: CU-VZ9SKE eller CU-VZ12SKE
  • Utomhusenhet: CS-VZ9SKE eller CS-VZ12SKE
  • Effekt (värme): 3,6 eller 4,2 kW
  • Effekt (kyla): 2,5 eller 3,5 kW
Hitta bästa pris på Prisjakt
Att tänka på när det gäller luft/luftvärmepumpar

En luft/luftvärmepump är ett bra komplement i byggnader med direktverkande elvärme, eftersom den är mer energieffektiv under stora delar av året och bidrar till bättre luftcirkulation. Installeras värmepumpen i fritidshus där man under delar av året har en lägre grundvärme arbetar värmepumpen med extra bra verkningsgrad. En nackdel med luft/luftvärme är att pumpen får jobba hårdare, blir mindre effektiv och ger mindre värme ju kallare det är ute. Eftersom den inte är ansluten till ett vattenburet system kan den inte bidra till varmvattnet och passar inte som huvuduppvärmning i bostadshus i kallare områden.

För att pumpen inte ska tappa i prestanda är det viktigt att serva och rengöra den på det sätt som beskrivs i instruktionsboken.

Bör man byta ut sin gamla luft/luftvärmepump?
En fungerande pump med bra energivärden ska naturligtvis inte bytas ut. Men många pumpar i drift har betydligt sämre energivärden än de effektivaste på marknaden idag. Hur motiverat det är att byta beror på många faktorer, t ex värmebehov, hur mycket den används och husets förutsättningar. Särskilt i kalla klimat har prestandan blivit mycket bättre på relativt kort tid. För tio år sen sa man ofta att luftvärmepumpar blev lika ineffektiva som direktverkande el när man kom ner mot 10 minusgrader. Idag finns modeller som håller hög verkningsgrad ända ner till -35 grader. Fråga din kommunala energirådgivare om du är osäker.

Sök stöd för installation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny luftvärmepump. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.