Mitsubishi Electric

MSZ-LN35VG-R/V/W/B Z-LN35VG

Luft-luft-värmepump från Mitsubishi Electric. Kan användas både för uppvärmning och kylning.

  • Energiklass: A+++
  • Inomhusenhet: MSZ-LN35VG-R/V/W/B
  • Utomhusenhet: MUZ-LN35VG
  • Effekt (värme): 6,3 kW
  • Effekt (kyla): 4 kW
  • Buller: 50 dB (utomhus), 36 dB (inomhus)