Daikin

Caldo II XRH

Luft/luftvärmepump från Daikin. Finns i två modeller – XRH30 och XRH40, där den sistnämnda har högre kapacitet. Kan användas både för uppvärmning och kylning. Utvecklad för att behålla hög verkningsgrad även vid kallt klimat. Öppen spis-funktion vilket innebär att driften anpassas när du eldar i öppen spis eller kamin. Luftreningsfilter som avlägsnar pollen, svampallergener mm. Värmepumpen har inbyggd wifi och kan styras med mobilapp eller röststyrning.

  • Energiklass: A+++ (medelzon), A+ (kall zon)
  • Nominell värmeeffekt: 3,2 kW eller 4,0 kW
  • Maxeffekt värme: 6,7 kW eller 7,2 kW
  • Maxeffekt kyla: 4,5 kW eller 5,1 kW
  • SCOP i kall klimatzon: 4,02 eller 4,2
  • Inomhusenhet: FTXTM30-M eller FTXTM40-M
  • Utomhusenhet: RXTM30-N eller RXTM40-N
Läs mer och hitta återförsäljare
Att tänka på när det gäller luft/luftvärmepumpar

En luft/luftvärmepump är ett bra komplement i byggnader med direktverkande elvärme, eftersom den är mer energieffektiv under stora delar av året och bidrar till bättre luftcirkulation. Installeras värmepumpen i fritidshus där man under delar av året har en lägre grundvärme arbetar värmepumpen med extra bra verkningsgrad. En nackdel med luft/luftvärme är att pumpen får jobba hårdare, blir mindre effektiv och ger mindre värme ju kallare det är ute. Eftersom den inte är ansluten till ett vattenburet system kan den inte bidra till varmvattnet och du behöver därför en separat varmvattenberedare. Luft/luftvärmepump är sällan optimalt som huvuduppvärmning i bostadshus i kallare områden.

Systemet består av en utomhusenhet och en eller fler inomhusenheter. Utomhusenheten tar värme från utomhusluften och leder värmen genom en vätska in till inomhusenheten/inomhusenheterna, där vätskan värmer upp luft som skickas ut med en fläkt till rummen. Det är därför viktigt att luften har möjlighet att cirkulera och inte hindras av t ex stängda dörrar. Systemet flyttar ingen luft utifrån och in, utan värmer bara upp och cirkulerar inomhusluften. Huset behöver därför ventileras på annat sätt.

Installation och underhåll
Luft/luftvärmepumpar är ofta mer komplexa än de verkar, och måste installeras av en professionell installatör. I det skedet görs också inställningar och anpassningar för att pumpen ska fungera så effektivt som möjligt i det specifika huset. För att pumpen inte ska tappa i prestanda är det viktigt att serva och rengöra den på det sätt som beskrivs i instruktionsboken. Att låta en professionell tekniker se över och serva pumpen någon gång per år är att rekommendera, särskilt om du använder den mycket. Ofta erbjuder installatören ett servicekontrakt där en tekniker sköter löpande underhåll. Har du en värmepump utan servicekontrakt står det ofta på pumpen vem som installerat den och deras kontaktuppgifter.

Bör man byta ut sin gamla luft/luftvärmepump?
En fungerande pump med bra energivärden ska naturligtvis inte bytas ut. Men många pumpar i drift har betydligt sämre energivärden än de effektivaste på marknaden idag. Hur motiverat det är att byta beror på många faktorer, t ex värmebehov, hur mycket den används och husets förutsättningar. Särskilt i kalla klimat har prestandan blivit mycket bättre på relativt kort tid. För tio år sen sa man ofta att luftvärmepumpar blev lika ineffektiva som direktverkande el när man kom ner mot 10 minusgrader. Idag finns modeller som håller hög verkningsgrad ända ner till -35 grader. Fråga din kommunala energirådgivare om du är osäker.

Sök stöd för installation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny luftvärmepump. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av luft/luftvärmepumpar på Top Ten uppdaterades senast sommaren 2022.
Top Tens kriterier för luft/luftvärmepumpar finns här.