TERMATECH

TT60

Braskamin i kantig, stilren design från Termatech, i väl tilltaget gjutgärn. Finns i flera varianter och prissättningar. Passar stora och medelstora hus. Generöst tilltagen glaslucka med god insyn till lågorna.

  • Energiklass: A+
  • Snittpris i handeln: 17000 kr
  • Nominell effekt: 6 kW
  • Höjd/bredd/djup: 740/320/260 mm
  • Vedlängd: 25 cm
  • Utsläpp kolmonoxid (CO): 890 mg/m3
  • Energieffektivitetsindex (EEI): 111
  • Verkningsgrad: 83 %
Klicka här för att se återförsäljare
Tips när du eldar i braskamin

En braskamin värmer direkt i rummet där den står, till skillnad från vedpannor som värmer ett centralt vattenburet system i en byggnad. Därför har ofta braskaminen en mer central plats i bostaden och står oftare i vardagsrummet än i källaren. Den är i regel också betydligt vackrare än en vedpanna och utformad som en designad inredningsdetalj. En annan viktig skillnad mot vedpannor är att vedkaminen sällan kräver el, vilket gör den bra för krisberedskap. Har den dessutom inbyggd kokplatta får du både värme och matlagningsmöjligheter om samhället skulle råka ut för en kris eller strömmen av annan anledning skulle försvinna under längre tid. I sportstugor och andra platser som saknar el men har tillgång till ved fungerar kaminer perfekt.

Se till att lufttillgången är särskilt god de första tio minuterna efter att brasan tänts (saknas inställbar ventil kan du låta luckan stå på glänt så länge du har god uppsikt). Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar, vilket normalt är max 2–3 kg ved/timme. Följ tillverkarens rekommendationer för borttagning av aska och sota rökkanaler regelbundet. Detta för att behålla maximal energieffektivitet.

Ved
Elda alltid med torr ved. Bäst är om veden fått ligga i torrt vedförråd minst en sommarsäsong innan eldning. Ett grönt lager under barken är tecken på att veden är för färsk. Undvik ved med svamp och mögel, och virke som är målat eller kemiskt behandlat. Gammalt uttjänt trävirke kan eldas om det är torrt och obehandlat, men var försiktig med spik, skruv och annat som kan finnas i virket.

Om du köper ved, fråga efter ved märkt FSC eller PEFC, som innebär mindre miljöbelastning på skogen. Köp gärna från närområdet för att minska transporterna. Ett stort vedförråd innebär att du kan beställa sällan och mycket på en gång, vilket ytterligare minimerar transporterna. Dessutom innebär ett stort vedförråd att fuktig ved hinner torka innan eldning. Förrådet behöver inte vara uppvärmt eller isolerat, men måste vara väl ventilerat.

Träavfall i form av sly och liknande från trädgårdar eller jordbruksmark går bra att elda, förutsatt att det får torka tillräckligt. På så sätt får du gratis värme samtidigt som du minskar behovet att transporta bort avfall.

När är det motiverat att sätta in en ny kamin?
Tillverkning och installation av en ny kamin är dyrt och resurskrävande, så det är viktigt att inte ersätta ett fungerande uppvärmningssystem i onödan. Har du en äldre kamin kommer du sannolikt att få bättre energiprestanda och lägre utsläpp inomhus om du byter, men det finns även äldre kaminer som fungerar utmärkt, och som alltid är första steget till energieffektiv uppvärmning att underhålla det man redan har. Kontakta kommunens energirådgivare om du är osäker. Oljepannor och direktverkande el är så gott som alltid motiverat att ersätta.

Lagkraven för utsläpp från kaminer har skärpts kraftigt de senaste åren, så eldar du mycket kan det vara hälsomässigt motiverat med en nya kamin. Den allra största delen av utsläppen sker genom rökkanal/skorsten, men små utsläpp sker ändå alltid i rummet där kaminen står.

Sök stöd för din kamininstallation
Även om du sparar både energi och pengar i längden kan det vara dyrt att installera en ny kamin. Läs mer här om vad det finns för stöd att söka.

Sortimentet av braskaminer på Top Ten uppdaterades senast hösten 2020.
Top Tens kriterier för braskaminer finns här.