Så väljer vi ut produkterna

Idén med Toptensverige.se är att presentera de allra bästa produkterna ur energisynpunkt som finns att få tag på i Sverige. För att kunna göra en rättvis bedömning har vi tagit hjälp av databaser, energimärkningssystem och i många fall vänt oss direkt till tillverkarna för att samla in fakta om de olika produkterna. I de fall produkterna funnits även på den europeiska marknaden har vi använt de listor som finns publicerade på internationella Top Ten: www.topten.eu.

Därefter har vi kollat vilka produkter som klarar de energikrav vi satt upp för Top Ten Sverige och vilka som inte är tillräckligt effektiva. Toppskiktet har hamnat på listorna du hittar här på sajten. Vilka krav vi ställer skiljer sig lite åt mellan de olika produktkategorierna (du kan läsa mer om det på den här sidan). Vi har försökt hitta en nivå som gallrar ut ungefär tio produkter inom varje produktkategori (till exempel runt tio tv-apparater med skärmstorleken 38-47 tum och cirka tio LED lampor med E27-sockel). Ibland har det stannat på något fler än tio eftersom flera produkter varit lika bra. I andra fall har färre än tio produkter levt upp till kraven.

BELYSNING

Vi har valt ut LED-lampor med ett ljusflöde på minst 250 lm där tillverkaren utlovar en livslängd på minst 20 000 timmar. Vi har ställt krav på en färgtemperatur på högst 3000 K och ett färgindex på minst (CRI) 80.

Vi ställer effektivitetskrav enligt följande:
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 250 lm: minimum energiklass A++
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 600 lm: minimum energiklass A++
• Kronlampor E14: minimum minimum energiklass A++
• LED reflektorlampor (spotlights): minimum A+ 75 lm/W

LED-lamporna ska också ha varit testade i laboratorier där man bekräftat värdena enligt ISO certifikation 9000 eller 14000 standard.

Lysrör på Top Ten ska uppfylla följande krav:
High Efficiency (HE) T5 rör
Tillverkaren ska redovisa ljusutbyte vid 25° enligt standard IEC 60081
Effekt (W) Ljusutbyte (lm/W) min:
14 : 90
21 : 90
28 : 92
35 : 92

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av avtal. Vid beräkningen av elförbrukning har vi uppskattat tändtiden per år till 1 000 timmar. Detta varierar beroende på hushåll och typ av armatur.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras
Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för andra produkter.

Ordlista:
E27:skruvsockel med diameter 27 mm
E14:skruvsockel med diameter 14 mm
GU10: Bajonettsockel med avstånd mellan stickor på 10 mm
G5.3: Bajonettsockel med avstånd mellan stickor på 5.3 mm
Färgtemperatur: Det ljus som uppfattas som en viss färg.
2700 K (827) varmt ljus 
3000 K (830) varmvitt ljus 
4000 K (840) vitt ljus
 5000 K dagsljus
Lumen (lm): ljusstyrka

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska krav


För LED-lampor gäller följande:
Värdet lm/W (luminans per watt):
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 300 lm: minimum 65 lm/W
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 600 lm: minimum 75 lm/W
• Kronlampor E14: minimum 60 lm/W
• LED reflektorlampor (spotlights): minimum 60 lm/W
• För klassiska LED-lampor med sockel E-27 och E14 samt spotlights (reflektorlampor) ska luminansen vara minst 300 lm
• Färgtemperaturen ska vara max 3500K
• CRI på större än 80
• livslängd min 20 000 h
• LED-lampor ska ha testats i laboratorium och producenten ska ha ISO-certifiering (9000 eller 14000) eller vara godkända i urvalet till internationella Topten: Topten.eu

Lysrör
High Efficiency (HE) T5 rör
Tillverkaren ska redovisa ljusutbyte vid 25° enligt standard IEC 60081

Effekt (W) Ljusutbyte (lm/W) min:
14 : 90
21 : 90
28 : 92
35 : 92

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2016 Naturskyddsföreningen

TV-APPARATER

De produkter som valts ut klarar kraven för energiklassning av tv-apparater enligt dokumenten ”Commission regulation on energy labelling of televisions” från september 2010, samt ”IEC 62087:2008”.

Det innebär bland annat att produkterna har ett tillräckligt bra energieffektivitetsindex.
För att listas på Top Ten gäller:
Modeller upp till och med 37 tum ska ha minst energiklass A+
Modeller som är 38 tum och större ska ha minst energiklass A++

För att kunna räkna ut energiklassen har vi bland annat samlat information om bildskärmarnas diagonal, tv-apparaternas effekt, automatisk ljusjustering och bildformat.

EEI TV

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter.
http://www.topten.eu
• Elektronikbranschen

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av avtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras
Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för andra produkter.

Ordlista
LCD: Liquid Crystal Display. En ljuskälla för att ljussätta bilden (bakgrundsljuset)
LED: Light Emitting Diode. En energieffektiv teknik för bakgrundsljus.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga på internet eller finnas till försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på http://www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen

Bildskärmar

Toptensverige.se ställs följande grundkrav på bildskärmar:

- Certifierad enligt kraven i TCO Certified Displays

- Tillgänglig på den Svenska marknaden

- En effekt på max 0,5W vid viloläge

För specifika uppdelningar baserat på bildskärmsyta, avseende effekt vid
normalanvändande enligt mätmetod Energy Star 6.0, ställs krav enligt nedan
nedan:

21-24,9 tum - Max 14 W
25-29,9 tum - Max 19 W
30+ tum - Max 35 W

Källor

• Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter.

http://www.topten.eu

http://www.eu-energystar.org

Observera
att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja
sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

TCO Certified

Är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter som ställer krav på socialt
ansvarstagande i produktionen, låg miljöpåverkan från produkten i hela
livscykeln samt användarsäkerhet och bra ergonomisk design. De omfattande
kraven i TCO Certified kan inte likställas med någon annan certifiering eller
märkning av IT-produkter, däremot ingår exempelvis krav på Energy Star i TCO
Certified. Certifieringen drivs av TCO Development som ägs av TCO,
Tjänstemännens Centralorganisation. Läs mer på http://tcodevelopment.se

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Årlig energianvändning för bildskärmar räknas med formel: Effekt (W) x 1460
(timmar)

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på
internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer
sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera
att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare och
andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi
en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga på internet eller finnas till försäljning på
flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter
som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av
vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna.
Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på http://www.topten.eu

2016 Naturskyddsföreningen

Kylskåp

Vi har gått igenom kylskåp som är fristående samt av inbyggnadstyp. Kylskåpen är indelade i underkategorierna kylskåp utan frys och kyl/frysar. Kylskåp med
energiklass A+++ presenteras på Top Ten. Vi har använt EU:s energimärkningsdirektiv från 2010 när vi uppskattat effektiviseringsindex och elanvändning.

Källor

• Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter

• www.topten.eu

Observera
att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja
sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på
internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer
sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera
att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska krav

På Toptensverige.se har vi valt att dela in kylskåp i underkategorierna kylskåp
utan frys samt kyl/frysar. Det här är de krav vi ställer:

• Alla kylskåp ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för
energiklassning A+++ (enligt EU direktivet från 2010)

För att bedöma produkten krävs följande information:

• Produktnamn i Sverige

• Kylskåpstyp (dvs utan frys eller kyl/frys)

• Korrigeringsfaktorer (enligt EU direktivet från 2010). (Climat class tropic
or sobtropical, Build-in faktor)

• Energiklass och energieffektiviseringsindex enligt EU-direktivet 2010 eller
annan nödvändig information för att definiera kylskåpet.

• Energianvändning enligt EU-direktivet 2010

• Volym definierad enligt EU-direktivet 2010

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av
vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna.
Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen

Frysar

Vi har valt ut frysar med energiklassningen A+++ i kategorierna stående frysar och

frysboxar. Vi har använt EU:s energimärkningsdirektiv från 2010 när vi
uppskattat effektiviseringsindex och elförbrukning.

Källor

• Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter

• Databasen www.etilize.com

• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag
kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på
internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer
sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera
att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska krav


På Toptensverige.se har vi delat in frysarna i undergrupperna stående frysar
och frysboxar. Det här är de krav vi ställer för frysar på Top Ten Sverige:

• Alla frysar ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för energiklassning
A+++ (enligt EU direktivet från 2010)

För att bedöma produkten krävs följande information:

• Produktnamn i Sverige

• Stående frys eller box

• Korrigeringsfaktorer (enligt EU direktivet från 2010). (Climat class tropic
or sobtropical, Build-in faktor)

• Energiklass och energieffektiviseringsindex enligt EU-direktivet 2010 eller
annan nödvändig information för att definiera frysen.

• Energianvändning enligt EU-direktivet 2010

• Volym definierad enligt EU-direktivet 2010

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av
vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna.
Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen

Cirkulationspumpar

Top Ten Sverige har två olika kategorier för cirkulationspumpar. Villapumpar och pumpar för flerbostadshus. Kraven vi ställer på villapumparna är att de ska vara anpassade efter ett maxflöde på 1,85 m3/h. För flerbostadshus gäller att pumparna vara anpassade för ett hus med fler än 50 hushåll.

Alla pumpar skall vara A-klassade enligt dokumentet ”EU-Commission regulation
on Ecodesign requirments for circulators” från juli 2009.

För pumpar till flerbostadshus ska energieffektiviseringstalet (EEI-talet) vara
mindre än 0,21 och vara beräknat enligt riktlinjerna i samma dokument:
”EU-Commission regulation on Ecodesign requirments for circulators” från juli
2009.

För pumpar till villor skall EEI-talet ej överstiga 0,20. (Sedan Augusti 2015 är 0,23 det högsta tillåtna värdet enligt EU kommissionens ekodesignförordning nr:641/2009)

Källor

• Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter

• www.topten.info

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag
kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på
internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer
sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera
att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

För företag som vill tipsa om produkter som kan platsa på Top Ten vill vi att
följande uppgifter ska lämnas för pumpar till flerbostadshus:

• Våt/torr motor

• Spänning och faser

• Kan pumpen varvtalsregleras?

• Max och min effekt

Följande uppgifter ska lämnas för pumpar till villor:

• Våt/torr motor

• Spänning och faser

• Kan pumpen varvtalsregleras?

• Max och min effekt

• Energiklass

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av
vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna.
Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.info

2015 Naturskyddsföreningen

Fönster

Vi har valt ut energieffektiva fönster där tillverkaren utlovar ett U-värde på max 0,9 (W/m2K) för öppningsbara fönster och 0,8 för fasta fönster, samt dagsljustransmittans på 65 % eller högre och solenergitransmittans på 50 eller högre. Alla fönster ska vara P-eller EQ
märkta. PVC-fönster godtas ej av miljöskäl.

Källor

Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter

• www.energifonster.nu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag
kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen
kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattat produktpris

För kategorin fönster anges inte pris på produkterna. Detta beror på att priset
på det fönster du köper varierar med storlek t.ex.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Ordlista

U-värde

Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra fönstret isolerar från kyla. U-värdet
i etiketten gäller hela fönstret, det vill saga kombinationen av glas, karm och
båge tillsammans. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Dagsljustransmittans

Ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. Anges i procent.

Solenergitransmittans

Ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska krav

Det här är de krav vi ställer för fönster på Top Ten Sverige:

• U-värde på max 0,9 (W/m2K)

• Dagsljustransmittans på 65 % eller högre

• Solenergitransmittans på 50 eller högre

• P-märkta eller EQ märkta fönster

• PVC-fönster godtas ej

• Uppgifter om; fönstret är öppningsbart eller ej, karm, glas (antal och typ)
samt ovan givna uppgifter.

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av
vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen
kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.info

2015 Naturskyddsföreningen

Skrivare

På TopTen ställs följande grundkrav på skrivare:

Finnas tillgänglig på den Svenska marknaden

• Finnas registrerade på Energy Star EU

• Skriva ut dubbelsidigt s.k duplex.

• Kunna skriva på återvunnet papper

• Redovisad ljudnivå i decibel (dB)

För Monokroma laserskrivare ställs krav på:

Utskriftsintevall (imp): 31-40 sidor.

• Typical electricity consumption (TEC-värde): ≤ 2.2

För Multifunktions (MFD) Färglaserskrivare ställs även krav på:

Utskriftsintevall (imp): 16-30 sidor.

• Typical electricity consumption (TEC-värde): ≤ 1.8

Källor

• Produktblad

• Direkta uppgifter från producenter.

http://www.topten.eu

http://www.eu-energystar.org

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag
kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. I vissa fall har vi uppskattat priset genom sökningar på
internet. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som skiljer
sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte garantera
att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga på internet eller finnas till försäljning på flera stora
orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar
att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se.
Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som
uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort
en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella
kriterierna för Top Ten på http://www.topten.eu

Ordlista

TEC-värde, eller Typical Electricity consumption. Är ett värde som avser
en produkts energikonsumtion vid normaltypiskt användande. I huvudsak framtaget
för att kunna ranka produkter för energieffektivitetsstandarden ENERGY STAR.
Exempelvis i kategorin skrivare avser TEC-värdet antalet kWh/vecka vid
normaltypiskt användande. Läs mer på http://www.eu-energystar.org

2015 Naturskyddsföreningen

Torktumlare

Vi har valt ut torktumlare med energiklass A++ och A+++ till Top Ten Sverige.

Torktumlarna ska vara märkta enligt förordningen för energimärkning av
torktumlare, nr 392/2012.

Källor

Direkta uppgifter från producenter

• Produktblad

• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja
sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning

Den totala elkostnaden är antagen till 1,6 svenska kronor per kWh. Detta är ett
uppskattat värde och skiljer sig beroende på hushåll, val av elbolag och typ av
avtal.

Uppskattat produktpris

För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt
ett snittvärde på Price Runner som vi sedan korrigerat med hjälp av uppgifter
från producenter. Observera gärna att de priser vi anger är uppskattningar som
skiljer sig beroende på var produkten köps. Naturskyddsföreningen kan inte
garantera att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna

Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare och
andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi
en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska krav

Toptensverige.se har vi delat in torktumlarna efter kapacitet angivet i kg
tvätt. Vi ställer krav på att tumlarna är utrustade med fuktavkännande
automatik, dvs att tumlaren stannar automatiskt då tvätten är torr.

Följande krav ställs för att torktumare ska platsa på Top Ten Sverige:

• Alla torktumlare i storlek 7 kg ska uppfylla eller ha bättre prestanda än
kraven för energiklassning A++ (enligt förordning för energimärkning av
torktumlare, nr 392/2012). Från och med 2014-06-01 ska torktumlare i
storleksklassen 8-9 kg ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för
energiklassning A+++

• Fuktavkännande automatik

För att bedöma produkten krävs följande information:

• Produktnamn i Sverige

• Årlig energianvändning

• Energiklass enligt förordning för energimärkning av torktumlare, nr 392/2012.

• Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på
Toptensverige.se

Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som
uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort
en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen

Bildäck

Vi har valt ut däck med lägsta rullmotstånd och bästa våtgrepp. Urvalet utgår från den gemensamma europeiska energimärkningen av däck.

Miljöproblemen kopplade till däck handlar dels om däckens bidrag till bilens bränsleförbrukning, dvs.
vilket rullmotstånd de har, eftersom bränsleförbrukningen är direkt relaterad
till klimatpåverkan så länge bilar drivs av fossila bränslen. Det handlar också
om resursförbrukning eftersom däcken slits. Däck innehåller också en mängd
kemikalier, varav de som finns i slitbanorna sprids i takt med att däcken nöts
ner när de rullar på vägarna och produktionen är både resurskrävande och
kemikalieintensiv. Dessutom bullrar däck i kontakt med vägbanorna.

För att minska miljöpåverkan från däck är de viktigaste råden till konsumenten att
välja däck som har bästa energiklass, dvs däcket ska vara märkt med
rullmotstånd A samt att hålla lufttryck och hastighet när däcken används.

Tekniska krav


Det här är de krav vi ställer för däck på Top Ten:

Däcken ska vara typgodkända för försäljning inom EU ochuppfylla lagkrav inom unionen och Sverige.

Tillverkaren, importören eller säljaren ska uppfylla kraven enligt förordning
(1994:1236) om producentansvar för däck.

Energimärkning:

Rullmotstånd: A

Våtgrepp: A

Buller: max 72 dB

Däcken är ej dubbade eller regummerade. Dubbdäck och regummerade däck omfattas
inte av EU:s märkning. Dubbdäcksslitage orsakar stora mängder partiklar och det
är mycket svårt att få en rättvis bild av rullmotstånd på regummerade däck.
Därför ingår inte dubbade eller regummerade däck.

Källor

Direkta uppgifter från producenter

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag
kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna


Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.För att bedöma produkten krävs följande information:

- Rullmotstånd

- Våtgrepp

- Buller

Typ av däck- sommar/vinter


Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till försäljning på flera
stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som
visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se.
Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som
uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort
en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen

Båtmotorer

Vi har valt ut eldrivna utombordsmotorer med steglöst hastighetsreglage som finns till salu i Sverige.

I enklare elutombordare regleras varvtalet (hastighet, effekt) i steg.
Varvtalet regleras med resistorer vilket innebär energiförsluter. I bättre
motorer regleras varvtalet steglöst med så kallad pulsbreddoptimering (steglöst
hastighetsreglage). Det ger lägre förluster och batteriet varar längre, därför
är detta ett krav för motorer på Top Ten.

Vi ställer också krav på att det ska finnas möjlighet att lämna in sin motor på
service i Sverige, samt att det ska finnas reservdelar tillgängliga på den
Svenska marknaden.

Alla stora återförsäljare av båtartiklar har gåtts igenom. För en del märken finns
många modeller som utgår från samma grundmodell. I dessa fall har inte alla
varianter redovisats. Det gäller modeller som utrustats särskilt för
sportfiske, t ex med fjärrkontroll, fotpedal och modeller för montering i fören
eller montering på en större bensinmotor. Eftersom räckvidd och batteritid beror
på bl.a båtens storlek och användningsområde redovisar vi inte dessa uppgifter
utan hänvisar till återförsäljare.

Vi har valt att redovisa motorns maxeffekt i Watt. Motorerna presenteras i undergrupper enligt följande:

Små: Effekt upp till 600 Watt.

Medelstora: Effekt upp till 1800 Watt.

Stora: Effekt från 1800 Watt.

Omvandlingar

1 W = 0,00136 hästkrafter

1 hästkraft = 735 W

1 N=0,102 kp

1 kp = 9,81 N

1 kg =0,45 lbs

Begreppet kp, kilopond, är en enhet för kraft. SI-enheten är Newton, N. Med dragkraft
(dragstyrka) menas den kraft som behövs för att lyfta en vikt. För att lyfta
ett kg krävs kraften 9,81 N (Newton) eller ett kilopond.

Tillverkare av eldrivna utombordsmotorer anger ofta motorernas storlek och
styrka på olika sätt vilket försvårar jämförelser för konsumenten. Det vore
önskvärt med branschgemensamma standarder samt mer lättförståeliga termer.

Källor


• Direkta uppgifter från återförsäljare

• Internetbutiker

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja
sig från rena testvärden och produktinformation i butiker.
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattat produktpris


För att få fram ett genomsnittligt produktpris har vi utgått ifrån uppgifter
från återförsäljare och priser i olika nätbutiker. Naturskyddsföreningen kan
inte garantera att produkten finnas att köpa för detta pris.

Hur produkterna presenteras

Produkterna listas utan inbördes rangordning. Produkterna presenteras med ett
modellnamn. I de fall flera produkter är snarlika presenteras modellerna i
produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten
säljs under detta namn eller att de inte finns liknade eller samma namn för
andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna


Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips från tillverkare
och andra om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör
vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Tekniska kravFör att bedöma produkten krävs följande information:

• Produktnamn i Sverige

• Dragstyrka

• Vikt

• Motorteknik

• Maxeffekt

Produkterna ska också vara tillgängliga på internet eller finnas till
försäljning på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa
relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt
för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se.
Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som
uppfyller kraven och platsar på listorna.

Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.
Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer
om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2015 Naturskyddsföreningen