Så väljer vi ut produkterna

Syftet med Top Ten Sverige är att presentera de energieffektivaste produkterna som finns att få tag på i Sverige. För att göra en rättvis bedömning tar vi hjälp av databaser, energimärkningssystem och vänder oss i många fall direkt till tillverkarna. I de fall produkterna finns på den europeiska marknaden använder samarbetar vi med internationella Top Ten: www.topten.eu.

Därefter bedömer vi produkterna efter de energikrav vi satt upp för Top Ten Sverige. Toppskiktet hamnar på listorna du hittar här på sajten. Vilka krav vi ställer skiljer sig åt mellan de olika produktkategorierna, som du kan läsa mer om längre ner på sidan. Vi eftersträvar en nivå som gallrar ut ungefär tio produkter inom varje produktkategori (till exempel tio tv-apparater med skärmstorleken 38-47 tum eller tio LED-lampor med E27-sockel). Ibland har det stannat på något fler än tio eftersom flera produkter varit lika bra. I andra fall har färre än tio produkter levt upp till kraven.

BELYSNING

Top Ten Sverige listar energieffektiva ljuskällor inom två kategorier: LED-lampor och lysrör.

Tekniska krav på LED-lampor

Energiklasskrav
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 250 lm: minimum energiklass A++
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 600 lm: minimum energiklass A++
• Kronlampor E14: minimum energiklass A++
• LED reflektorlampor (spotlights): minimum A+ 75 lm/W

Krav på ljusstyrka per eleffekt
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 300 lm: minimum 65 lm/W
• Runda LED E27 med ljusstyrka över 600 lm: minimum 75 lm/W
• Kronlampor E14: minimum 60 lm/W
• LED reflektorlampor (spotlights): minimum 60 lm/W
• För klassiska LED-lampor med sockel E-27 och E14 samt spotlights (reflektorlampor) ska ljusstyrkan vara minst 300 lm

Övriga krav på LED-lampor
• Färgtemperaturen ska vara max 3500 K
• CRI-värdet ska vara minst 80
• Livslängden ska vara minst 20 000 h
• LED-lampor ska ha testats i laboratorium och producenten ska ha ISO-certifiering (9000 eller 14000) eller vara godkända i urvalet till internationella Topten: Topten.eu

Tekniska krav på lysrör
• Lysrör ska vara så kallade High Efficiency (HE) T5-rör
• Tillverkaren ska redovisa ljusutbyte vid 25° enligt standard IEC 60081
• Rör med följande effekt (W) ska ge följande ljusutbyte (lm/W) som minimum:
14 W: 90 lm/W
21 W: 90 lm/W
28 W: 92 lm/W
35 W: 92 lm/W
• Tillverkaren ska redovisa ljusutbyte vid 25° enligt standard IEC 6008

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal. Vid beräkningen av elförbrukning har vi uppskattat tändtiden per år till 1 000 timmar. Detta varierar beroende på hushåll och typ av armatur.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Ordlista
E27: Skruvsockel med diameter på 27 mm
E14: Skruvsockel med diameter på 14 mm
GU10: Bajonettsockel med avstånd mellan stickor på 10 mm
G5.3: Bajonettsockel med avstånd mellan stickor på 5,3 mm
Färgtemperatur: Det ljus som uppfattas som en viss färg.
2700 K (827) varmt ljus
3000 K (830) varmvitt ljus
4000 K (840) vitt ljus
5000 K dagsljus
Lumen (lm): enhet för ljusstyrka

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

TV-APPARATER

Källor

• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
http://www.topten.eu
• Elektronikbranschen

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Ordlista
LCD: Liquid Crystal Display. En ljuskälla för att ljussätta bilden (bakgrundsljuset)
LED: Light Emitting Diode. En energieffektiv teknik för bakgrundsljus.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Bildskärmar

Top Ten Sverige ställer följande grundkrav på bildskärmar:

• Produkten ska vara certifierad enligt kraven i TCO Certified Displays
• Produkten ska vara tillgänglig på den svenska marknaden
• Produkten ska ha en effekt på max 0,5 W vid viloläge

För specifika uppdelningar baserat på bildskärmsyta, avseende effekt vid normalanvändande enligt mätmetod Energy Star 6.0, ställs krav enligt nedan nedan:

21 - 24,9 tum – Max 14 W
25 - 29,9 tum – Max 19 W
30 tum eller större – Max 35 W

Källor

• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
http://www.topten.eu
http://www.eu-energystar.org

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

TCO Certified
Detta är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter som ställer krav på socialt ansvarstagande i produktionen, låg miljöpåverkan från produkten i hela livscykeln samt användarsäkerhet och bra ergonomisk design. De omfattande kraven i TCO Certified kan inte likställas med någon annan certifiering eller märkning av IT-produkter, däremot ingår exempelvis krav på Energy Star i TCO Certified. Certifieringen drivs av TCO Development som ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Läs mer på http://tcodevelopment.se

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Årlig energianvändning för bildskärmar räknas med formel: Effekt (W) x 1460 (timmar)
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2019 Naturskyddsföreningen

Kylskåp

Top Ten Sverige listar energieffektiva kylskåp i underkategorierna kylskåp utan frys och kyl-/fryskomboskåp. Kylskåp med energiklass A+++ presenteras på Top Ten. EU:s energimärkningsdirektiv från 2010 har använts för att när vi uppskatta effektiviseringsindex och elanvändning.

Tekniska krav
På Top Ten Sverige är kylskåp indelade i underkategorierna kylskåp utan frys samt kyl-/fryskomboskåp. Alla kylskåp ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för energiklassning A+++ (enligt EU-direktivet från 2010).

För att bedöma produkten krävs följande information:
• Produktnamn i Sverige
• Kylskåpstyp (rent kylskåp eller kombinerad kyl/frys)
• Korrigeringsfaktorer enligt EU-direktivet från 2010 (Climate class tropic or sobtropical, Build-in faktor)
• Energiklass och energieffektiviseringsindex enligt EU-direktivet 2010 eller annan nödvändig information för att definiera kylskåpet
• Energianvändning enligt EU-direktivet 2010
• Volym definierad enligt EU-direktivet 2010

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Frysar

Top Ten Sverige listar energieffektiva frysar i kategorierna stående frysar och frysboxar.

Tekniska krav
Alla frysar ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för energiklassning A+++ (enligt EU-direktivet från 2010)

För att bedöma produkten behövs följande information:
• Produktnamn i Sverige
• Stående frys eller box
• Korrigeringsfaktorer enligt EU direktivet från 2010 (Climate class tropic or sobtropical, Build-in faktor)
• Energiklass och energieffektiviseringsindex enligt EU-direktivet 2010 eller annan nödvändig information för att definiera frysen
• Energianvändning enligt EU-direktivet 2010
• Volym definierad enligt EU-direktivet 2010

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• Databasen www.etilize.com
• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Cirkulationspumpar

Top Ten Sverige listar energieffektiva cirkulationspumpar inom två kategorier: villapumpar och pumpar för flerbostadshus. Villapumpar har ett maxflöde på högst 1,85 m3/h. Pumpar anpassade för minst 50 hushålls räknas som pumpar för flerbostadshus.

Tekniska krav
Alla pumpar skall vara A-klassade enligt dokumentet ”EU-Commission regulation on Ecodesign requirements for circulators” från juli 2009.

För pumpar till flerbostadshus ska energieffektiviseringstalet (EEI-talet) vara mindre än 0,21 och vara beräknat enligt riktlinjerna i samma dokument: ”EU-Commission regulation on Ecodesign requirements for circulators” från juli 2009.

För pumpar till villor skall EEI-talet inte överstiga 0,20. Sedan augusti 2015 är 0,23 det högsta tillåtna värdet enligt EU-kommissionens ekodesignförordning nr:641/2009.

Följande uppgifter behövs för att lista en villapump på Top Ten Sverige:
• Våt/torr motor
• Spänning och faser
• Varvtalsreglering
• Max- och mineffekt

Följande uppgifter behövs för pumpar till villor:
• Våt/torr motor
• Spänning och faser
• Varvtalsreglering
• Max- och mineffekt
• Energiklass

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• www.topten.info

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Fönster

Top Ten Sverige listar energieffektiva fönster där tillverkaren utlovar ett U-värde på max 0,9 för öppningsbara fönster och 0,8 för fasta fönster.

Tekniska krav
• U-värde på max 0,9 (W/m2K)
• Dagsljustransmittans på 65 % eller högre
• Solenergitransmittans på 50 eller högre
• P-märkta eller EQ-märkta fönster
• PVC-fönster godtas ej
• Uppgifter om öppningsbarhet, karm, glas (antal och typ) samt ovan givna uppgifter.

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
• www.energifonster.nu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattat produktpris
För kategorin fönster anges inte pris på produkterna, eftersom detta varierar kraftigt med storlek, fönstertyp osv.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Ordlista
U-värde: Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra fönstret isolerar från kyla. U-värdet i etiketten gäller hela fönstret, det vill saga kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerar fönstret.

Dagsljustransmittans: Ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. Anges i procent.

Solenergitransmittans: Ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Skrivare

Top Ten Sverige listar energieffektiva skrivare i kategorierna svartvita laserskrivare och multifunktions-färglaser.

Tekniska krav

Följande grundkrav gäller för samtliga:
• Skrivaren ska finnas tillgänglig på den svenska marknaden
• Skrivaren ska finnas registrerad på Energy Star EU
• Skrivaren ska kunna skriva ut dubbelsidigt, så kallad duplex
• Skrivaren ska kunna skriva på återvunnet papper
• Ljudnivån vid ska redovisas utskrift i decibel (dB)

För monokroma laserskrivare gäller följande:
• Utskriftsintervall (imp): 31-40 sidor
• Typical electricity consumption (TEC) -värde: ≤ 2.2

För multifunktions-färglaser (MFD) gäller följande:
• Utskriftsintervall (imp): 16-30 sidor.
• Typical electricity consumption (TEC) -värde: ≤ 1.8

TEC-värde, eller Typical Electricity consumption, avser en produkts energikonsumtion vid normaltypiskt användande. I huvudsak framtaget för att kunna ranka produkter för energieffektivitetsstandarden ENERGY STAR. Exempelvis i kategorin skrivare avser TEC-värdet antalet kWh/vecka vid normaltypiskt användande. Läs mer på http://www.eu-energystar.org

Källor
• Produktblad
• Direkta uppgifter från producenter
http://www.topten.eu
http://www.eu-energystar.org

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Torktumlare

Top Ten Sverige listar energieffektiva torktumlare indelat efter kapacitet angivet i kg tvätt.

Tekniska krav
• Torktumlaren uppfyller energiklass A++ eller A+++ och ska vara märkta enligt förordningen för energimärkning av torktumlare, nr 392/2012.
• Torktumlare i storlek 7 kg ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för energiklassning A++ (enligt förordning för energimärkning av torktumlare, nr 392/2012). Torktumlare i storleksklassen 8-9 kg ska uppfylla eller ha bättre prestanda än kraven för energiklassning A+++.
• Fuktavkännande automatik (torktumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr)

För att bedöma produkten krävs följande information:
• Produktnamn i Sverige
• Årlig energianvändning
• Energiklass enligt förordning för energimärkning av torktumlare, nr 392/2012.

Källor
• Direkta uppgifter från producenter
• Produktblad
• www.topten.eu

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattad elkostnad och elanvändning
Den totala elkostnaden är antagen till 1,60 svenska kronor per kWh. Detta är ett uppskattat värde och varierar beroende på bl a totalförbrukning, elavtal och nätavtal.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Bildäck

Däck på Top Ten Sverige är valda utifrån lägsta rullmotstånd och bästa våtgrepp. Urvalet utgår från den gemensamma europeiska energimärkningen av däck.

Miljöpåverkan från däck handlar till stor del om däckens bidrag till bilens bränsleförbrukning, det vill säga vilket rullmotstånd de har. Bränsleförbrukningen är direkt relaterad till klimatpåverkan så länge bilar drivs av fossila bränslen. Den handlar också om resursförbrukning och kemikaliespridning i form av däckslitage. Däck innehåller en mängd kemikalier, varav de som finns i slitbanorna sprids i takt med att däcken nöts. Produktionen är både resurskrävande och kemikalieintensiv. Därutöver är buller ett miljöproblem kopplat till däck.

För att minska miljöpåverkan från däck är de viktigaste råden till konsumenten att välja däck som har bästa energiklass (vara märkt med rullmotstånd A) samt att hålla lufttryck och hastighet när däcken används.

Tekniska krav
• Däcken ska vara typgodkända för försäljning inom EU och uppfylla lagkrav inom unionen och Sverige.
• Tillverkaren, importören eller säljaren ska uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.
• Energimärkning:
Rullmotstånd: A
Våtgrepp: A
Buller: max 72 dB
• Däcken är inte dubbade eller regummerade. Dubbdäck och regummerade däck omfattas inte av EU:s märkning. Dubbdäcksslitage orsakar stora mängder partiklar och det är mycket svårt att få en rättvis bild av rullmotstånd på regummerade däck. Därför ingår inte dubbade eller regummerade däck på Top Ten Sverige.

Källor
• Direkta uppgifter från producenter

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen

Båtmotorer

Top Ten Sverige listar eldrivna utombordsmotorer med steglöst hastighetsreglage som finns tillgängliga på svenska marknaden.

Alla stora återförsäljare av båtartiklar har gåtts igenom. För en del märken finns många modeller som utgår från samma grundmodell. I dessa fall har inte alla varianter redovisats. Det gäller modeller som utrustats särskilt för sportfiske, t ex med fjärrkontroll, fotpedal och modeller för montering i fören eller montering på en större bensinmotor. Eftersom räckvidd och batteritid beror bl a på båtens storlek och användningsområde redovisar vi inte dessa uppgifter utan hänvisar till återförsäljare.

Motorns maxeffekt redovisas i enheten watt (W). Observera att effekten hos en bensin- eller dieseldriven båtmotor inte är direkt jämförbar med effekten hos en elmotor, eftersom en förbränningsmotor har stora förluster i form av bl a värmeutveckling och alltså inte är lika effektiv ”per watt”. Motorerna presenteras i undergrupper enligt följande:

Små: Effekt upp till 600 W
Medelstora: Effekt mellan 600 W och 1800 W
Stora: Effekt över 1800 W

Tekniska krav
I enklare elutombordare regleras varvtalet (hastighet, effekt) i steg. Det sker med resistorer vilket innebär energiförluster. I mer avancerade motorer regleras varvtalet steglöst med så kallad pulsbreddoptimering. Det ger lägre förluster och batteriet längre batteritid, därför är detta ett krav för motorer på Top Ten.

Ett annat krav är att det ska finnas möjlighet att lämna in motorn på service i Sverige, samt att det ska finnas reservdelar tillgängliga på den svenska marknaden.

För att bedöma produkten krävs följande information:
• Produktnamn i Sverige
• Dragstyrka
• Vikt
• Motorteknik
• Maxeffekt

Omvandlingar
1 W = 0,00136 hästkrafter
1 hästkraft = 735 W
1 N = 0,102 kp
1 kp = 9,81 N
1 kg = 0,45 lbs

Begreppet kp, kilopond, är en enhet för kraft. SI-enheten är Newton, N. Med dragkraft (dragstyrka) menas den kraft som behövs för att lyfta en vikt. För att lyfta ett kg rakt upp krävs kraften 9,81 N eller 1 kp.

Tillverkare av eldrivna utombordsmotorer anger ofta motorernas storlek och styrka på olika sätt vilket försvårar jämförelser för konsumenten. Det vore önskvärt med branschgemensamma standarder samt mer lättförståeliga termer.

Källor
• Direkta uppgifter från återförsäljare
• Internetbutiker

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produktuppgifterna stämmer.

Uppskattat produktpris
För att räkna fram ett ungefärligt marknadspris på produkterna har vi använt ett snittvärde från olika butiker som vi i vissa fall korrigerat med hjälp av uppgifter från producenter. Observera att de priser vi anger kan förändras över tid och skilja sig åt mellan butiker. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten finnas att köpa för det angivna priset.

Hur produkterna presenteras
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att samma eller liknande namn inte också används på andra produkter.

Tipsa oss om de bästa produkterna
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna.

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls.

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl eller etiska skäl.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu

2020 Naturskyddsföreningen