Så återvinner du

De flesta av våra produkter innehåller farliga ämnen som riskerar att skada människor, djur och natur om de sprids okontrollerat. Det är dessutom viktigt att vi hushåller med våra resurser och återvinner material eller återanvänder produkter på bästa sätt. Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att en produkt innehåller elektronik och finns på alla elektroniska produkter och batterier som sålts inom EU efter 15 augusti 2005.

Vitvaror, Tv-apparater, Belysning

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet elektronikkedjor. För batterier finns också ett stort antal batteriholkar runt om i landet.

Bildäck

Det är förbjudet att slänga däck på soptippen i Sverige. Däcken ska istället lämnas in till den som tillverkar, importerar eller säljer bildäck. Alla däck som lämnas in måste vara demonterade från fälgen. Men att som privatperson själv ge sig på jobbet att skilja däck från fälg kan vara svårt. Mot avgift brukar inlämningsställena därför hjälpa till med detta.

Fönster

Fönster klassas som grovavfall (icke brännbart) och ska inte slängas i den vanliga soppåsen utan ska lämnas in på återvinningscentraler. Observera att fönsterglas inte ska läggas bland glasförpackningar (t ex i den så kallade igloosen).
Gamla fönster går givetvis även att återanvända t.ex i egentillverkade växthus.