Så återvinner du

De flesta av våra produkter innehåller farliga ämnen som riskerar att skada människor, djur och natur om de sprids okontrollerat. Det är dessutom viktigt att vi hushåller med våra resurser och återvinner material eller återanvänder produkter på bästa sätt. Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att en produkt innehåller elektronik och finns på alla elektroniska produkter och batterier som sålts inom EU efter 15 augusti 2005.

Elektroniska produkter

Elektroniska produkter, t ex vitvaror, belysning och TV-apparater, räknas också som farligt avfall. De ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet elektronikkedjor, samt i batteriholkar.

I Sverige finns El-Kretsen, en branschorganisation som hjälper både hushåll och företag att återvinna elektronik. Undrar du över hur någon produkt ska återvinnas eller vad du bör göra med elektroniska prylar kan de ge dig svar.

Bildäck

Det är förbjudet att slänga däck på soptippen i Sverige. Däcken ska istället lämnas in till den som tillverkar, importerar eller säljer bildäck. Alla däck som lämnas in måste vara demonterade från fälgen. Att som privatperson själv ge sig på jobbet att skilja däck från fälg kan vara svårt, men inlämningsställena brukar hjälpa till med detta mot avgift.

Fönster

Fönster klassas som grovavfall (icke brännbart) och ska inte slängas i den vanliga soppåsen utan lämnas in till återvinningscentral. Observera att fönsterglas inte ska läggas bland glasförpackningar. Gamla fönster går också att återanvända t ex i egentillverkade växthus.

Fixa grejen!

Att reparera istället för att köpa nya saker och kläder är en viktig insats för människor, djur och natur. I ljuset av de stora miljöproblem som vi står inför kan vi inte ha en samtid som uppmuntrar oss att kasta fullt fungerande prylar och köpa nya. Naturskyddsföreningen arbetar för ett samhälle där återbruk, reparationer och underhåll står i fokus. Kampanjen Fixa grejen ska göra det lättare att förlänga livet på kläder, skor, möbler och prylar.