Skrivare

I Sverige säljs det uppskattningsvis upp till 150 000 nya skrivare varje år. Det finns flera olika miljöaspekter avseende en skrivares livscykel. På Top Ten listar vi de skrivare som har lägst energiuttag vid utskriftstillfället baserat på EnergyStars kriterier på TEC-värde. Vi uppmärksammar också om skrivaren har en miljömärkning. Vi listar bara laserskrivare. För dig som skriver ut sällan kan andra tekniker vara relevanta, t.ex bläckstråleskrivare. Alternativt att vända sig till bibliotek eller kommersiell aktör för att skriva ut.

Elkostnad per år: 128 kr
80 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 3 000 kr

80 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 141 kr
88 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Snittpris: 1 700 kr

88 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 109 kr
68 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Nej
Snittpris: 4 600 kr

68 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 67 kr
42 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 5 000 kr

42 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 114 kr
71 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 4 300 kr

71 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 131 kr
82 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 26 000 kr

82 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 62 kr
39 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 3 400 kr

39 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 114 kr
71 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Miljömärkning Blå Ängeln
Snittpris: 4 000 kr

71 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln