Fönster

Energieffektiva fönster minskar värmeförlusterna från ditt hus och bidrar till att minska din energianvändning. Här listar vi de energieffektivaste fönstren i Sverige som dessutom är fria från PVC. Ett fönsters U-värde är ett mått på fönstrets förmåga att släppa igenom värme. En tiondels lägre U-värde motsvarar en årlig energibesparing på ca 10 kWh per kvadratmeter fönster. För en svensk normalvilla kan det innebära besparingspotentialer på upp till 4000 kr per år.