Cirkulationspump

Cirkulationspumpar är osynliga för de flesta men använder en hel del energi. Utvecklingen avseende energiprestanda har varit snabb den senaste tiden och det finns mycket energi att spara. Här presenterar vi de energieffektivaste cirkulationspumparna för villor. Det är viktigt att pumpen passar det aktuella husets storlek och utformning så ta hjälp av en installatör innan val av pump.

Energiklass: EEI: 0,15
Snittpris: 1 800 kr

Energiklass: EEI: 0,15-0,18
Snittpris: 2 000 kr

Energiklass: EEI: 0,20
Snittpris: 2 800 kr

Energiklass: EEI: 0,20
Snittpris: 2 600 kr