Bildskärmar

Bildskärmar är en produktgrupp som ännu saknar ekodesignkrav vilket innebär att det saknas en vägledande konsumentmärkning för låg energianvändning. På TopTen Sverige är bildskärmarna inte bara energisnåla utan måste också vara certifierade enligt TCO Developments hållbarhetskrav i TCO Certified Displays. Detta innebär att skärmarna, utöver hög energiprestanda, måste uppfylla krav på socialt ansvarstagande i produktionen, låg miljöpåverkan från produkten under hela livscykeln samt användarsäkerhet och bra ergonomisk design. Glöm inte att aktivera din skärms energisparläge. Alternativt att du sänker ljusstyrkan manuellt. På så vis kan du spara mycket energi.

Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23 tum
Snittpris: 2 700 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 30 kr
19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 21,3 tum
Snittpris: 8 700 kr

19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 22 tum
Snittpris: 2 500 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 2 000 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 30 kr
19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23 tum
Snittpris: 2 000 kr

19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 31 kr
19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 21,5 tum
Snittpris: 3 000 kr

19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 2 300 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23,8
Snittpris: 3 300 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23 tum
Snittpris: 2 800 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 29 kr
18 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 2 800 kr

18 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 30 kr
19 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 000 kr

19 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 35 kr
22 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 700 kr

22 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 34 kr
21 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 3 000 kr

21 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 40 kr
25 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 000 kr

25 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 43 kr
27 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 4 500 kr

27 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 75 kr
47 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 6 000 kr

47 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 77 kr
48 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 34 tum
Snittpris: 9 500 kr

48 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 70 kr
44 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 31,5 tum
Snittpris: 4 500 kr

44 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 64 kr
40 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 4 500 kr

40 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 50 kr
31 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 34 tum
Snittpris: 5 000 kr

31 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln