Bildskärmar

Bildskärmar är en produktgrupp som ännu saknar ekodesignkrav vilket innebär att det saknas en vägledande konsumentmärkning för låg energianvändning. På TopTen Sverige är bildskärmarna inte bara energisnåla utan måste också vara certifierade enligt TCO Developments hållbarhetskrav i TCO Certified Displays. Detta innebär att skärmarna, utöver hög energiprestanda, måste uppfylla krav på socialt ansvarstagande i produktionen, låg miljöpåverkan från produkten under hela livscykeln samt användarsäkerhet och bra ergonomisk design. Glöm inte att aktivera din skärms energisparläge. Alternativt att du sänker ljusstyrkan manuellt. På så vis kan du spara mycket energi.

Elkostnad per år: 34 kr
21 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 22 tum
Snittpris: 2 200 kr

21 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 36 kr
22 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 22 tum
Snittpris: 2 000 kr

22 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 36 kr
22 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 22 tum
Snittpris: 1 200 kr

22 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23 tum
Snittpris: 2 800 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 23,6 tum
Snittpris: 1 500 kr

20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 29 kr
18 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 2 900 kr

18 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 31 kr
19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 4 000 kr

19 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 38 kr
24 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 24 tum
Snittpris: 3 300 kr

24 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 50 kr
31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 25 tum
Snittpris: 3 500 kr

31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 48 kr
30 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 700 kr

30 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 50 kr
31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 3 000 kr

31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 51 kr
32 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 800 kr

32 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 51 kr
32 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 500 kr

32 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 50 kr
Energiklass: 3700
31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 700 kr

31 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 55 kr
34 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 2 700 kr

34 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 53 kr
33 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 27 tum
Snittpris: 8 000 kr

33 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 75 kr
47 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 31,5 tum
Snittpris: 13 000 kr

47 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 96 kr
60 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 4 500 kr

60 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 95 kr
59 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 5 000 kr

59 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 98 kr
61 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 10 000 kr

61 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 102 kr
64 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 32 tum
Snittpris: 7 500 kr

64 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 98 kr
61 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Storlek 34 tum
Snittpris: 8 000 kr

61 kWh/år
162 kWh/år
Liknande produkt i handeln