Båtmotorer

Elmotorer är tystare, renare och billigare i drift än bensinmotorer och kan radikalt minska utsläppen av giftiga och hälsofarliga ämnen till luft och vatten från fritidsbåtar. För mer information om båtmotorer se vår broschyr "Vinden i ansiktet, Saltstänkta klippor och bensin i vattnet". Samt vår sammanställning av vad du bör tänka på när du väljer elmotor "Att välja en elutombordare". Bägge finns under fliken Dokument längst ner på sidan.

Effekt 516 W