Båtmotorer

Elmotorer är tystare, renare och billigare i drift än bensinmotorer och kan radikalt minska utsläppen av giftiga och hälsofarliga ämnen till luft och vatten från fritidsbåtar. För mer information om båtmotorer se vår broschyr "Vinden i ansiktet, Saltstänkta klippor och bensin i vattnet". Samt vår sammanställning av vad du bör tänka på när du väljer elmotor "Att välja en elutombordare". Bägge finns under fliken Dokument längst ner på sidan.

Effekt 600 W
Snittpris 4000 kr
Effekt 500 W
Snittpris 16 000 kr inkl batteri
Effekt 600 W
Snittpris 5000 kr
Effekt 504 W
Snittpris 5000 kr
Effekt Flera modeller, se beskrivning
Snittpris Flera modeller, se beskrivning
Effekt 516 W
Snittpris 6000 kr
Effekt 840 W
Snittpris 6000 kr
Effekt 1200 W
Snittpris Flera modeller, se beskrivning
Effekt 1200 W
Snittpris 5000 kr
Effekt 1344 W
Snittpris 9 000:-
Effekt 1000 W
Snittpris 19 000 kr inkl batteri
Effekt 1476 W
Snittpris 15 000:-
Effekt 1000 W
Snittpris 19 000 kr
Effekt 2000 W
Snittpris 33 000 kr
Effekt 4000 W
Snittpris 36 000 kr
Effekt 1800 W
Snittpris 17 000 kr
Effekt 6000 W
Snittpris 30 000 kr
Effekt 3000 W
Snittpris 25 000 kr
Effekt 1872 W
Pris ca 17 000 kr
Effekt 10 000 W
Snittpris 75 000 kr