Cirkulationspumpar

(OBS vi ser just nu över våra kriterier för Cirkulationspumpar och därför kan det hända att det för tillfället inte visas några pumpar)
Cirkulationspumpar är osynliga för de flesta men använder en hel del energi. Utvecklingen avseende energiprestanda har varit snabb den senaste tiden och det finns mycket energi att spara. Här presenterar vi de energieffektivaste cirkulationspumparna för flerbostadshus.