Samsung	ProXpress M3325ND

Samsung ProXpress M3325ND

Svartvit laserskrivare från Samsung.

0%


lägre elförbrukning
83 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 133 kr TEC-värde 1,6 Miljömärkning Nej Snittpris: 2 000 kr

Senast kontrollerad 2018-01-16

Energitips

Återvinning: Skrivare

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet. Läs mer om återvinning.

Produkter