Philips 24PHT4000

Philips 24PHT4000

24 tums tv från Philips.

0%


lägre elförbrukning
29 kWh/år
80 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 46 kr Energiklass: A+ Storlek 24 tum Snittpris: 2 500 kr

Senast kontrollerad 2018-01-16

Energitips

Produkter

DIN GAMLA APPARAT ÄR GULD VÄRD

En del elektronikprylar innehåller ädla metaller som guld och silver. Det vore väl synd om de åkte i soporna? När du lämnar till återvinning används de istället i nya produkter.

Återvinning: Tv-apparater

TV-apparater klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet elektronikkedjor. Läs mer om återvinning.

Produkter