OKI B432dn

OKI B432dn

Monokrom laserskrivare från OKI.

0%


lägre elförbrukning
102 kWh/år
354 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 163 kr Miljömärkning Blå Ängeln Snittpris: 2 900 kr

Senast kontrollerad 2017-06-22

Energitips

Återvinning: Skrivare

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet. Läs mer om återvinning.

Produkter