NEC  MultiSync EA234WMi

NEC MultiSync EA234WMi

23 tums bildskärm från NEC.

0%


lägre elförbrukning
20 kWh/år
53 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 32 kr Storlek 23 tum Paneltyp IPS,LCD Upplösning 1920 x 1080 Snittpris: 2 700 kr

Senast kontrollerad 2019-10-02

Energitips

Återvinning: Bildskärmar

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet. Läs mer om återvinning.

Produkter