HP M377dw

HP M377dw

Multifunktionsskrivare från HP

0%


lägre elförbrukning
71 kWh/år
426 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 114 kr TEC-värde 1,371 Miljömärkning Blå Ängeln Garanti 1 år Snittpris: 4 000 kr

Senast kontrollerad 2018-01-16

Energitips

Återvinning: Skrivare

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet. Läs mer om återvinning.

Produkter