Fujitsu P27-8 TE Pro

Fujitsu P27-8 TE Pro

27 tums bildskärm.

0%


lägre elförbrukning
27 kWh/år
54 kWh/år
Liknande produkt i handeln
Elkostnad per år: 43 kr Paneltyp IPS,LED Storlek 27 tum Upplösning 2540 x 1440 Snittpris: 4 500 kr

Senast kontrollerad 2018-04-19

Energitips

Återvinning: Bildskärmar

Klassas som Elektroniska produkter och därför också som farligt avfall. Ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas. Anledningen är dels att elektronik och batterier kan innehålla farliga ämnen och dels att produkterna innehåller värdefulla resurser med begränsad tillgång vars utvinning innebär stora påfrestningar på naturen i form av fysiska ingrepp och utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Uttjänta elektronikprodukter och batterier kan lämnas till återvinning på kommunernas insamlingsplatser och i butikerna hos flertalet. Läs mer om återvinning.

Produkter