Frågor & svar

VAR KAN JAG ÅTERVINNA ELEKTRONIK OCH BATTERIER?

Elektronik och batterier kan lämnas på kommunernas återvinningscentraler, i butikerna hos flertalet elektronikkedjor, i utvalda matbutiker och i fastighetsnära soprum. För batterier finns också ett stort antal batteriholkar runt om i landet, vanligtvis i anslutning till miljöstationer där man kan sortera förpackningsmaterial, i soprum och i butiker. Tyvärr finns inget register över samtliga insamlingsplatser på nedanstående länkar kan du finna ytterligare information om:

Kommunernas återvinningscentraler och övriga kommunala insamlingsplatser
El-kretsen
Batteriinsamlingen

BÖR JAG BYTA UT MIN ELEKTRONIK OCH ÅTERVINNA DEN GAMLA?

Att producera ny elektronik kräver stora mängder energi och material och medför stora utsläpp att det sällan är miljömässigt motiverat att byta ut gamla produkter mot nya. Tänk därför efter innan du byter ut din gamla elektronik. Om datorn börjat bli seg räcker oftast en rensning eller ominstallation av operativsystemet. Om den slutat fungera är det oftast hårddisken eller batteriet som givit upp och dessa går oftast lätt att byta. Om du inte hittar en lämplig serviceverkstad så finns det guider som beskriver hur du själv kan laga dina elektronikprylar.

Stora vitvaror så som kylar och frysar drar dock så mycket energi när de används att det kan vara miljömässigt motiverat att byta även om man ser till miljöpåverkan i produktionen. Naturskyddsföreningen rekommenderar generellt att man byter kyl och frys som är äldre än 7 år.

Om produkten är trasig och inte går att laga eller om ingen annan vill ha den (eller delar av den), så är den lämpad för återvinning. Se då till att lämna den till återvinning så fort du kan snarare än att låta den ligga i byrålådan eller på vinden. Ju fortare materialen återförs till kretsloppet desto större är nämligen miljönyttan eftersom avsaknaden av material i nyproduktionen måste tillgodoses på ett eller annat sätt. Utan återvunna råvaror måste jungfruliga råvaror utvinnas vilket medför onödiga utsläpp och energiförluster. Att samla elektronik på hög kan därför ha en negativ påverkan på miljön.

VARFÖR SKA JAG ÅTERVINNA MIN GAMLA ELEKTRONIK OCH GAMLA BATTERIER?

Utvinningen och framställningen av de material som används i produktionen av elektronik och batterier kräver stora mängder energi och medför utsläpp av växthusgaser, svavel- och kväveoxider och andra miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Om elavfallet och batterierna inte samlas in och tas om hand på rätt sätt, eller om återvinningen inte är fullständig, går värdefulla material förlorade vilket medför ytterligare utsläpp när nytt material måste utvinnas för att tillgodose materialbehovet i produktionen av nya produkter.

I de plaster som används i elektronik tillsätts ofta flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier som kan ha hormonstörande effekter på människor och andra organismer. En del elektronik innehåller också giftiga ämnen så som bly, kvicksilver, kadmium, arsenik, selen och sexvärt krom. Bly, kvicksilver och kadmium används också i vissa typer av batterier. Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver.
Genom att återvinna din elektronik och dina batterier återförs materialen till kretsloppet och de giftiga substanserna kan tas omhand. Du bidrar därmed till att spara stora mängder energi och förhindra onödiga utsläpp.

VAD SKA JAG GÖRA MED MIN GAMLA ELEKTRONIK OCH GAMLA BATTERIER?

Elektroniska produkter och batterier klassas som farligt avfall och ska lämnas till återvinning om de inte kan återanvändas.

Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att en produkt innehåller elektronik och finns på alla elektroniska produkter och batterier som sålts inom EU efter 15 augusti 2005.

VAD BETYDER LUMEN?

Lumen (lm) är måttet på lampans ljusflöde, alltså den totala mängden ljus som lampan ger.

Watt (W) mäter effekt. Ju fler watt desto mer energi drar lampan när den är tänd. I en glödlampa omvandlas bara 10 % av energin till ljus medan resten blir värme. I effektiva LEDlampor omvandlas mer av energin till ljus. Därför kan du t.ex ersätta en glödlampa på 60 W med en LED lampa på ca 5-10 W och ändå få samma ljusflöde (samma mängd lumen). Letar du efter en LED-lampa som motsvarar en 60 Watts glödlampa ska du välja en LED som avger melan 700-800 lumen. En 25 Watts glödlampa motsvarar ca 250 Lumen.

VAD BETYDER ENERGIMÄRKNINGEN?

Idag finns flera produkter som är energimärkta (tex vitvaror och TV- apparater). Energiklasserna går från G och ända upp till den allra effektivaste; A+++ för några produktgrupper.

Som konsument har du rätt att få veta en produkts energianvändning innan du handlar. Butiken ska se till att alla apparater är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen på märketiketten är riktig.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om energimärkningen och om vilka produkter som är märkta.

www.energimyndigheten.se

VAD GÖR EN ELBÅTMOTOR MILJÖSMARTARE ÄN EN VANLIG?

En elmotor har den stora fördelen att inga bensinrester hamnar i våra sjöar och hav. I en gammal tvåtaktsmotor går mellan 20 och 30 procent av bensinen rakt genom motorn och ut i vattnet. Och en liter bensin kan göra flera tusen liter vatten giftigt och bland annat skada fiskägg och yngel. Med en elmotor glider du dessutom fram tyst. Ladda ditt batteri med solcell eller el märkt med Bra Miljöval så är du riktigt smart.

HUR KAN JAG GÖRA MINA FÖNSTER ENERGIEFFEKTIVARE UTAN ATT BEHÖVA BYTA UT DEM?

Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets uttryck och utseende. Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en tredje glasruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas eller isolerruta kan vara en bättre lösning.

VAD SKILJER ENERGIEFFEKTIVA FÖNSTER FRÅN ”VANLIGA”?

Energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Energieffektiva fönster minskar även risken för så kallat kallras och isolerar ljud bättre än ”vanliga” fönster.

VILKEN SLAGS LED LAMPA SKA JAG VÄLJA OM JAG VILL ERSÄTTA EN GLÖDLAMPA PÅ 60 WATT?

Välj en lampa med låga Kelvin-tal (2700K) och med ett ljusflöde mellan 700-805 lumen.

Från Watt till Lumen

Glödlampa W LED och lågenergilampor Lumen
15: 120-135
25: 220-250
40: 410-470
60: 700-805
75: 920-1055

ÄR EN HALOGENLAMPA ETT BRA ALTERNATIV TILL GLÖDLAMPAN?

Nej. Lågenergilampor och LED-lampor är effektivare och håller mycket längre. Dessutom finns båda dessa alternativ med socklarna GU10 och GU5.3. Halogenlampan är lite oförtjänt populär i Sverige och blir allt vanligare i våra hem, till exempel över diskbänkar och som spotlights. Men LED och lågenergi är som sagt smartare. Köper du LED lampor slipper du dessutom kvicksilver. Genom att byta fem halogenlampor till lågenergilampor kan du spara mer än 300 kr per år.

DRAR DET MYCKET EL ATT TÄNDA OCH SLÄCKA EN LÅGENERGILAMPA?

Nej, du sparar el och pengar genom att släcka onödig belysning.

HUR ÅTERVINNER JAG LED-LAMPOR?

Lamporna innehåller avancerad elektronik och får inte slängas i vanliga hushållssopor. Lämna i stället in dem i en affär som säljer sådana lampor eller till separat insamling av elektronikavfall.

VAD GÖR JAG OM MIN LÅGENERGILAMPA GÅR SÖNDER?

Till skillnad från LED-lampor och de flesta andra lampor i hemmet innehåller lågenergilampan kvicksilver. Om lampan är hel kommer det inte ut något kvicksilver, men om den går sönder kan kvicksilvret läcka ut.

Vädra rummet och torka upp lampresterna med en fuktig trasa. Använd inte dammsugare. Se till att lampresterna inte kommer i kontakt med huden.

Köp gärna lampor som har ett yttre skyddshölje. Det hindrar att kvicksilvret läcker ut om lampan skulle gå sönder. Du kan också välja andra typer av lampor som inte innehåller kvicksilver, till exempel LED.

HUR MYCKET MER ENERGIEFFEKTIV ÄR EN NY FRYS JÄMFÖRT MED EN GAMMAL?

Kylar och frysar drar mycket energi och dessa produkter var de första att blir energimärkta när märkningen i skala A till G infördes 1995. Senare infördes både A+, A++ och A+++ för kylar och frysar, vilket visar att de är ännu energisnålare än A.

År 1995 låg de flesta kyl/frysar i energiklass C. Om man byter ut ett sådant 16 år gammalt skåp mot ett nytt A+-märkt skåp kan man minska sin energiförbrukning för skåpet med runt 50 procent.

VILKEN TEMPERATUR SKA JAG HA I KYL OCH FRYS?

I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader.

HUR ANVÄNDER JAG KYL OCH FRYS ENERGISNÅLT?

Välj ett skåp i energiklass A+++

Ställ in rätt temperatur i både kyl och frys. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader.
Frosta av frysen när det är is i den. Det är också bra att torka baksidan på kylen och frysen.

Ska du tina upp mat från frysen? Ta ut den i god tid och låt den tina i kylen.

FINNS DET KVICKSILVER I MIN TV?

En tv-apparat kan innehålla kvicksilver. Du kan undvika kvicksilvret genom att köpa en LCD-tv med lysdioder som ljuskälla, även kallad LED-tv. Var också noga med att lämna din trasiga tv till återvinning så att kvicksilvret kan tas om hand istället för att hamna i naturen.

VAD KAN ÅTERVINNAS NÄR JAG SKROTAR EN GAMMAL ELPRODUKT?

Koppar, aluminium och järn används som råvara i nya produkter. Glas från bildrörsprodukter materialåtervinns. Ädelmetaller som silver och guld kan återanvändas i nya produkter. Plast går till energiåtervinning. Farliga ämnen som kvicksilver tas om hand istället för att hamna i naturen.

HUR KAN JAG FÅ EL MÄRKT MED BRA MILJÖVAL?

Du skaffar enkelt Bra Miljöval-el från sol, vind och vatten genom att prata med ditt elbolag. Att få el märkt med Bra Miljöval kan kosta runt tio kronor per månad. Här hittar du en lista över de elbolag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval.

Varför finns kategorin inte på Top Ten?

Vi utökar regelbundet antalet kategorier på toptensverige.se. I första hand fokuserar vi på kategorier där besparingspotentialen är stor.

Detta kan också innebära att kategorier kan plockas bort från sidan när vi ser att potentialen har uppnåtts eller när det inte finns någon markant skillnad mellan produkterna på marknaden. Om du följt Top Ten från början kanske du har noterat att tvättmaskiner inte längre listas på sidan. Anledningen är att toppskiktet på den Svenska marknaden blivit så pass brett att vi inte kan motivera deen smala topplista som Top Ten ska vara. Vi bevakar fortsatt marknaden och är beredda att återföra tvättmaskiner på Top Ten om vi finner det motiverat.

Vad betyder siffran som visas på startsidan av Top Ten?

Energibesparingen är baserad på en besökarenkät och beräknad efter ändrat köpbeteende och val av produkt tack vare besöket på toptensverige.se.