Elförbrukning

Minska din elförbrukning! På den svenska marknaden finns tusentals tv-apparater, lampor, frysar och andra produkter med en gemensam nämnare; de drar alla el. Mycket el. Snåla eller energislukande apparater i hemmet har stor betydelse för din elförbrukning. Dessutom gör det stor skillnad för miljön om du, dina grannar, din stadsdel och resten av oss med hög elförbrukning skaffar en energismartare livsstil med den bästa elektroniken som står till buds. Tyvärr är det nära nog omöjligt att överblicka och jämföra produkternas elförbrukning när det är dags att köpa nytt. Informationen är ofta bristfällig eller svårbegriplig och det saknas ett enkelt sätt att jämföra produkterna sinsemellan. Det är här Top Ten kommer in. Vi listar de energieffektivaste produkter i Sverige som hjälper dig att minska din elförbrukning.